Učivo 26. 5.

opakování básnička - slovní druhy

  • tabule (viz foto) - spoj dvojice slov, přepiš správně do sešitu ČJ školní, vyznač podstatná jména (podtrhni červeně a nad slovo napiš 1) a slovesa (podtrhni zeleně vlnovkou a nad slovo napiš 5)
  • opakování násobilka (0-9) - hry, interaktivní tabule (www.skolakov.eu)
  • Počítáme zpaměti 21/82
  • M 30/4, 5
  • příklady z tabule do sešitu M školní (viz foto)
  • opakování tvrdé, měkké slabiky, dě, tě, ně, bě, oě, vě, mě, párové souhlásky (www.skolakov.eu)
  • ČJ 22/4, 23/1
  • čtení + video z youtube (můžete využít foto nebo četba vlastní knížky) https://www.youtube.com/watch?v=YI2D6WXdIzI
  • Písanka 33/diktát slov: Filip, salát, číst, modrá, Žofka, hrát, bydlet, borůvka (vyznač podstatná jména, slovesa, přídavné jméno)
  • PRV - opakování hasiči, policie, záchranka + povídání

Fotogalerie