Učivo 28. 5.

 • hra: město. jméno, zvíře, věc
 • ČJ 29/4, 23/pro bystré hlavy
 • čáp ztratil čepičku (barvy zkoušíme v angličtině)
 • pracovní list - ptáci (viz foto)
 • bingo - hra
 • pětiminutovky (viz foto) - zkuste doma také cvičně diktovat a děti píší výsledky do sloupečku
 • lístečky - násobilka 9
 • početní král - hra
 • M 32/14, 15, 16
 • matematické přesmyčky (procvičování sčítání a odčítání s přechodem do 100)
 • tabule - doplňování u, ú, ů, i, í, y, ý
 • písanka 34/vypiš jména měsíců
 • já v 10 číslech - čtení a poznávání autora
 • hry na přání

Fotogalerie