Učivo 29. 5.

 • opakování básnička - slovní druhy
 • ČJ 32/1, vybarvi obrázek
 • hra . tichá pošta
 • pětiminutovky
 • M 32/11, 12, 13, 17
 • hry - početní král, bingo atd.
 • procvičování sčitání a odčítání do sta (interaktivní tabule)
 • Počítáme zpaměti 22/85
 • skupinová práce - vymýšlení příběhu, který obsahuje daná slova (viz foto)
 • čtení vlastní knížky a odpovídání na otázky (porozumění textu)
 • hry na přání - např. bomba (vymýšlíme slova týkající se daných okruhů a rozšiřujeme tím slovní zásobu)

Krásný víkend všem :)

Fotogalerie