Učivo 1.-5.6.

 

Dobrý den!

Nejdříve bych chtěla Maričce, Filípkovi, Marečkovi a Šimonkovi popřát k svátku "Dni dětí".

 

Ve škole jsme minulý týden zvládli učivo, které jsem vám psala.

Přikládám ještě pracovní list o zájmenech.

V geometrii jsme pracovali s  pravítkem i kružítkem.

(uč.str.6,18,37)

V Aj jsme zopakovali slovíčka do 10.lekce. Doplňovali věty: I´m ..., I´m from...., I´ve got...,

 I like......., It´s ....., There´s ......, There are.....

Doplňte si PS do str.51!

 

Prv jsme zopakovali učivo: lidské výtvory, výrobky, neživé a živé přírodniny, rostliny, živočichové.

Doplňte si PS do str.51 (opakování - test str.49)!

 

Tento týden budeme v Čj stále prohlubovat a upevňovat pravopis dle vyjmenovaných slov a slov příbuzných.

Zaměříme se na neohebné slovní druhy (příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce).

Doplňte si PS-koník do str.56 a PS-chobotnice do str.76

budeme procvičovat násobilku.

Budeme prohlubovat a upevňovat učivo násobení a dělení mimo obor malé násobilky. 

Doplňte si PS-počítáme zpaměti str.13!

Aj budeme stále upevňovat správnou výslovnost a gramatiku do 10.lekce a přidáme i 11.lekci.

Prv se zaměříme na téma Člověk.

 

Přeji hezký týden!

Kosařová

 

 

 

 

Fotogalerie