Učivo 2. 6.

 • hra: město/vesnice, jméno, zvíře, věc
 • ČJ 36/1
 • procvičování párové souhlásky (interaktivní tabule)
 • hra plácačky (procvičování násobků 0- 10): - děti soutěží ve dvojici a hledají výsledek příkladu na tabuli, kdo první plácne plácačkou správný výsledek, postupuje do dalšího kola
 • tabule - příklady pod sebe (procvičování)
 • pracovní list - samostatně řešily úlohu a příklady pod sebe (dokončení listu ze včera)
 • hra BINGO
 • tabule - řešení příkladů se závorkami do M školní (viz foto)
 • procvičování sčítání a odčítání do sta s přechodem na IT
 • přestávka venku
 • PRV - opakování podzim str. 24 - 25
 • čtení z čítanky Maxipes jde do světa (str. 152) + odpovídání na otázky - doporučuji i pokud čtou nějakou svou vlastní knížku, občas se zeptat dětí o čem to bylo, jestli rozumí všem slovům apod., rozvíjíme tak porozumění textu a schopnost souvisle odpovídat na pokládané otázky (např. O čem to bylo? Co se stalo? Chtěl bys být jako hlavní hrdina? Jaké tam vystupují postavy? Jak by to mohlo skončit jinak? ,...)
 • Maxipes Fík na youtube (večerníčkové pohádky)

Fotogalerie