Učivo 4. 6.

 • dopracování tajenky z pracovního listu
 • ČJ 36/3, 4
 • diktát: Když prší, dívám se z okna. Mraky se zatáhnou a déšť zalije květiny. Lidé vytáhnou barevné deštníky. Šedá ulice je najednou veselá.
 • úklid v lavicích
 • početní král
 • pětiminutovky
 • pracovní list matematika - cvičení 5, 6, 7, 8
 • interaktivní tabule - plus mínus do 100
 • Počítáme zpaměti 22/87
 • venkovní přestávka
 • pracovní list ČJ (viz foto) - procvičování měkkých a tvrdých souhlásek
 • čtení
 • hra: Bomba (rozšiřování slovní zásoby)

Prosím všechny děti, které pracují doma, aby mi nejpozději do neděle poslaly jednu jakoukoli práci z českého jazyka, jednu práci z matematiky a jednu stranu z prvouky ke kontrole. Výběr nechávám na Vás. Budu se těšit na Vaše práce. 

 

Zdraví Vás paní učitelka a spolužáci ze školy :) 

Fotogalerie