Učivo 8.-12.6.

Dobrý den!

Minulý týden jsme ve škole zvládli učivo, které jsem vám posílala.

Tento týden budeme upevňovat probrané učivo, pracovat s tzv.komplexním cvičením a ještě pilovat nové učivo z matematiky (násobení a dělení mimo obor malé násobilky).

Čj si opakujte i/y podle vyjmenovaných slov,doplňte si celý PS-koník!

Procvičujte slovní druhy, doplňte si PS-chobotnice do str.81.

Věta jednoduchá (PS-chobotnice str.12).

Základní skladební dvojice (PS-chobotnice str.13).

Souvětí (PS-chobotnice str.14).

Napište si diktát: PS-chobotnice str.77/4.

budeme pilovat násobení a dělení mimo obor malé násobilky.

Doplňte si PS počítáme zpaměti str.18/61, 62 a str.19/65, 66.

Pokud můžete, vytiskněte si přiložené listy.

Aj budeme procvičovat psaní slovíček a krátkých vět.

Doplňte si PS do str.55, pak str.58.

Nové učivo -uč.str.63 "Dny v týdnu". Zapište si  nová slovíčka do slovníčku:

Monday - pondělí

Tuesday - úterý

Wednesday - středa

Thursday - čtvrtek

Friday - pátek

Saturday - sobota

Sunday - neděle

Prv budeme opakovat  téma "Člověk",

test: společné znaky člověka, popis těla, smysly, vnitřní orgány.

Doplňte si PS do str.53.

 

Přeji úspěšné zvládnutí celého týdne!

S pozdravem

Kosařová

 

 

 

 

Fotogalerie