UČIVO NA PONDĚLÍ 8. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK - PROCVIČOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE, VĚTA JEDNODUCHÁ, SOUVĚTÍ

PRACOVNÍ SEŠIT - STR. 45, STR. 51, 52 - NESTIHLI JSME VŠE VYPLNIT

MATEMATIKA - BUDEME PROCVIČOVAT ZLOMKY S 1, TO NÁM NEJDE - ODČÍTAT, SČÍTAT - VIZ. STR. 17/ CV. 8

HRAVÁ MATEMATIKA - STR. 22 - CELÁ STRANA

PŘÍRODOVĚDA - BUDEME OPAKOVAT SMYSLOVOU, NERVOVOU SOUSTAVU

ČTENÍ - COKOLIV, POKRAČUJTE V TOM CO ČTETE