UČIVO NASTŘEDU 10. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK - PŘÍVLASTEK - VIZ. EMAIL

MATEMATIKA - UČ. STR. 19/ COKOLIV

HRAVÁ MATEMATIKA - STR. 24 - CELÁ STRANA

VLASTIVĚDA - UČ. STR. 43, 44 (KONČÍ 2. Z)