Čestné prohlášení - 9. třída

Pro vstup do budovy školy potřebujete vyplněné čestné prohlášení + roušku. (čestné prohlášení odevzdává jen ten, kdo ho ještě neodevzdal).