UČIVO NA ČTVRTEK 11. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK - PŘÍVLASTEK

DIKTÁT Z PRAC. SEŠITU STR. 51/ CV. 2

MATEMATIKA - UČ. STR. 20/11, 21/6, 23/1, 2, 4

STR. 11/ 4 + CO CHCETE, TAK NAMALUJTE DO OSOVÉ SOUMĚRNOSTI

PŘÍRODOVĚDA - POVÍDÁNÍ O HYGIENĚ (OSOBNÍ, INTIMNÍ, DUŠEVNÍ)

- PARTNERSTVÍ, MANŽELSTVÍ, RODIČOVSTVÍ