Konzultace 12.6. - český jazyk

VZKAZ OD P. UČ. MIHULKY:

Dobrý den, sedmáci,

na páteční konzultaci si prosím připravte: 1. hnědou učebnici, a to pro ústní zopakování bloků učiva, 2. hnědou cvičebnici a velký mluvnický sešit.

Nic nového nezadávám. Nový blok činností představím až v pátek při konzultaci, a to doplněk a opakování o stavbě věty jednoduché. Zatím si připravte výše uvedené materiály. S nimi bude jistě bohatě práce. Děkuji a buďte s pozdravem. Váš Radek Mihulka

+ já přidávám, abyste si s sebou vzali vypracované úkoly, které jsem vám zadávala já. V případě dotazů vám pan učitel jistě vše rád vysvětlí. IH