UČIVO NA PÁTEK 12. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK - PŘÍVLASTEK (PRÁCE NA INTERAKTIVNÍ TABULI), ZKUSTE SI NAJÍT NĚCO NA PROCVIČOVÁNÍ NA INTERNETU - COKOLIV, DĚKUJI.

MATEMATIKA - OPAKOVÁNÍ UČIVA - UČ. STR. 57/ 1 - 7