Učivo 15.-19.6.

Dobrý den!

Tento týden budete pokračovat v opakování a prohlubování probraného učiva.

Čj budeme trénovat komplexní cvičení(doplňovat i/y, určovat slovní druhy i základní skladební dvojice-přísudek a podmět, mluvnické kategorie podstatných jmen, slovesné kategorie).

Doplňte si oba pracovní sešity. Pro komplexní cvičení můžete využít i věty z listů.

budeme trénovat sčítání, odčítání, násobení a dělení v oboru přirozených čísel do 1000.

Vyzkoušejte si opakování v uč. na str.57,58.

geometrii trénujte rýsování a práci s kružítkem (uč.str.37,44,50,53).

Vyzkoušejte si opakování z uč. na str.59.

Aj si stále opakujeme slovíčka všech lekcí, píšeme je zpaměti. Překládáme věty do Aj a Čj.

Napište si do slovníčku nová slovíčka (měsíce-uč.str.63):

January  - leden                                                   July  - červenec

February  - únor                                                  August   - srpen

March - březen                                                    September  - září

April  - duben                                                     October  - říjen

May  - květen                                                     November  - listopad

June  - červen                                                    December  - prosinec

Doplňte si celý pracovní sešit. Pokud můžete, vytiskněte a doplňte si minitesty č.11 a 12.

V Prv si doplňte celý pracovní sešit. Vyzkoušejte si test "Člověk"a v PS na str.61-62, 63-64

závěrečné testy.

 

Přeji krásný týden!

Kosařová

Fotogalerie