ČESKÝ JAZYK OD 15. 6. DO 19. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK - PŘÍVLASTEK - UČIVO Z 5. ROČNÍKU

UČ. STR. 125, 126 - RÁMEČKY, OPIŠ SI JE, PROSÍM, DO SEŠITU.

STR. 135 - 136 - OPAKOVANÍ PŘÍMÉ ŘEČI - JEN PROČTI

STR. 167 - 170 - OPĚT JEN PROČTI

 PRACOVNÍ SEŠIT - STR. 39/ CV. 1A,B

STR. 37/ CV. 13B

STR. 33/ CV. 1