UČIVO NA PONDĚLÍ 15. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK - STR. 132 - VĚTA HLAVNÍ, VEDLEJŠÍ - NOVÉ UČIVO

MATEMATIKA - STR. 24 - 25 - NOVÉ UČIVO, ZAMĚŘTE SE NA CVIČENÍ NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 10, 100

PŘÍRODOVĚDA - TÉMATA - NÁVYKOVÉ LÁTKY, HRACÍ AUTOMATY, POČÍTAČOVÉ HRY, ELEKTRONICKÁ MÉDIA

ČTENÍ - VLASTNÍ KNÍŽKA