Domácí práce 15.6. - 19.6.

Milé děti, chválím vás za vaši nepolevující aktivitu. Pilně procvičujte zejména násobilku a občas si napište diktát se zaměřením na vyjmenovaná slova po V.

 

Český jazyk - Učebnice 132 - 136 projděte si ústně.

Písemně vypracujte cv.4/ 134 do cv. sešitu - pošlete.

Pracovní sešit - str. 12, 13, 80.

Písanka - můžete pracovat libovolně.

 

 

Aj opakování slovíček všech lekcí.

Překlad vět do Aj a Čj.

Učebnice i pracovní sešit 59 - 63. 

Napište nová slovíčka (měsíce-uč.str.63):

January  - leden                                                   July  - červenec

February  - únor                                                  August   - srpen

March - březen                                                    September  - září

April  - duben                                                     October  - říjen

May  - květen                                                     November  - listopad

June  - červen                                                    December  - prosinec

 

Matematika - Učebnice str. 53, 56. Písemně  procvičujte mix příkladů z celého probraného učiva plus slovní úlohy.

Pokračujte v počítání Zpaměti svým tempem.

 

Prvouka - pracovní sešit 56 - 59/ cv. 14 - pošlete.