Učivo 15. 6.

  • ČJ - list, doplňování b/p poslední sloupec
  • ČJ - list stavenice - doplňování h/ch, v/f a vybarvování (posláno v mailu z 12. 6.)
  • matematická pětiminutovka
  • M - pracovní list (str. 28) - cvičení 4
  • M - pracovní list (posílám v mailu) - cvičení 1-5
  • Písanka str. 38 - tajenka, slova do vět, přepis
  • ČJ - 44/soutěž, 2, 3
  • hry, procvičování násobilky, tvrdých, měkkých souhlásek, porozumění čtenému textu...

Fotogalerie