UČIVO NA ÚTERÝ 16. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK - VĚTA HLAVNÍ, VEDLEJŠÍ - COKOLIV Z UČEBNICE + pracovní list (email)

PRACOVNÍ SEŠIT - STR. 46, 47, 48, 49 - PRŮBĚŽNE DOPLNÍME DO PÁTKU 

MATEMATIKA - STR. 26/ COKOLIV

HRAVÁ MATEMATIKA - STR. 25 - CELÁ STRANA

VLASTIVĚDA  - STR. 44, 45