UČIVO NA ÚTERÝ 16. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK - VĚTA HLAVNÍ, VEDLEJŠÍ - COKOLIV Z UČEBNICE + pracovní list Škola v pyžamu

PRACOVNÍ SEŠIT - STR. 46, 47, 48, 49 - PRŮBĚŽNE DOPLNÍME DO PÁTKU

MATEMATIKA - STR. 26/ COKOLIV

HRAVÁ MATEMATIKA - STR. 25 - CELÁ STRANA

VLASTIVĚDA - STR. 44, 45

VLASTIVĚDA - PRŮBĚŽNĚ JSME PROBÍRALI KRAJE, ZBÝVAJÍ NÁM POSLEDNÍ 3