UČIVO NA STŘEDU 17. 6. 2020

ČESKÝ JAZY K - VIZ. EMAIL - DALŠÍ PRACOVNÍ LIST

MATEMATIKA - STR. 29 - 30 - COKOLIV, NOVÉ UČIVO

PŘÍRODOVĚDA - TÉMA - OSOBNÍ BEZPEČÍ, ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ + SPRÁVNÝ POSTUP TELEFONÁTU