Učivo 18. 6.

  • přepis do sešitu písanka:

Léto

Pane Léto, račte dál,

copak jste nám přichystal?

Pár bělásků na louku,

hřiba v hnědém klobouku,

vlčí mák a dětský smích,

deset klásků pšeničných,

ostružin dva košíčky,

koláč naší babičky.

  • procvičování tvrdé a měkké slabiky na interaktivce
  • soutěže, hry
  • pětiminutovky (vymyslete příklady)
  • opis příkladů z tabule:

(9 . 9) - 5 =

(6 . 2) + 9 =

(7 . 6) - 3 =

(3 . 4) + 20 =

(6 . 6) - 6 =

(5 . 5) + 8 =

(8 . 5) - 16 =

(6 . 9) + 7 =

  • matematika - pracovní list str. 29/3, 4 (dokončení)
  • slovní úlohy - děti píší výsledek na tabulky - můžete zkusit doma

(např. V obchodě měli 8 řad jogurtů, v každé řadě bylo 5 jogurtů. Kolik jich bylo celkem?

Alenka má 31 bonbonů, Petr má o 8 méně. Kolik jich má Petr?

Karel vystřelil za sezónu 30 gólů, Lukáš vystřelil 6x méně. Kolik gólů vystřelil Lukáš? apod.)

ČJ str. 46 - oprava chybných slov ze strany 45 (diktováno - žáci psali správně na známky)

  • čtení z čítanky
  • Já a můj svět str. 66
  • hry a pohádka (večerníček)