UČIVO OD PONDĚLÍ 22. 6. DO STŘEDY 24. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK - UČ. STR. 160 - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ - COKOLIV

PRACOVNÍ SEŠIT - PRŮBĚŽNĚ SI DOPLŇUJTE CO VÁM CHYBÍ (VYPLŇTE SI STR. 54 - 57)

MATEMATIKA - UČ. OD STR. 49 - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ - COKOLIV, TŘEBA CO VÁM MOC NEJDE

HRAVÁ MATEMATIKA - PRŮBĚŽNĚ SI DOPLŇUJTE CO VÁM CHYBÍ  ( 3 STRANY????)

PŘÍRODOVĚDA - STR. 76 - 79 - PROČÍST

VLASTIVĚDA - STR. 46 - 48 - PROČÍST

VE ČTVRTEK SI BUDEME HRÁT, .....

A V PÁTEK SE NA VÁS TĚŠÍM!!!!