22.6. poslední úlohy

Milé děti, milí rodiče!

Nastal poslední týden a s ním dodělání zbylých úloh.

Vypracujte chybějící cvičení v pracovních sešitech.

V učebnici matematiky si můžete vyzkoušet napsat závěrečný test, podobně jako v prvouce.

Děkuji za spolupráci a budu se těšit na viděnou v pátek, až si přijdete pro vysvědčení.

Hezké prázdniny, Vaše p.uč. G. Skalová