Učivo 22.-25.6.

Dobrý den!

Poslední týden v tomto školním roce si prosím procvičujte probrané učivo!

Doplňte si pracovní sešity!

Čj si přepište věty, určete slovní druhy, ZSD, větu jednoduchou, souvětí, mluvnické a slovesné kategorie.

Ob_vatelé pečuj_ o nové dva stromy před b_to_kou.

Slun_čko svít_ na m_t_nu.

Mam_nka peče dort a tat_nek pracuje na zahrad_.

Kéž by zlobivá Jiř_na nepl_tvala j_dlem.

Honz_k a Petr včera jezd_li na kole.

 

si procvičujte:

6.19                          36+9                        129                37               168

23.5                          18+72                      .   3               . 4                278

180:3                        131-8

29:4                          265-72

50.3                          800-39

200:5                       1 000 -265                       932                    1 000

64:4                          328+122                     -  645                  -   562

91:7                          461-158

126:9                        130+290

 

Aj si můžete zkoušet překlady do Čj i AJ!

1. My name´s Tom. 2. She´s  got short blond hair. 3. I like salad for lunch.

4. There´s  a monkay on the bed. 5.There are four Superstars.

 

1. Jmenuji se ... 2. On má dlouhé černé vlasy. 3. Já nemám rád rybu k snídani. 4. Tam je hroch.

5. Jsou tam dva hadi? 6. Tam je panenka v krabici.

 

1. He´s  got big nose. 2. She´s  thirsty. 3. It´s  a lion.

4.Do you like yoghurt? 5. Is there a aeroplane in the room?

 

1. Ona má malý nos. 2. On je hladový. 3. Kolik je ti let?

4. Máš modré rifle? 5. To je pštros.

 

Přeji krásný týden!

Těším se na vás v pátek 26.6. v 9.30!!!

S pozdravem

Kosařová