Povolání

V průběhu měsíce se budeme zabývat lidskými profesemi. Děti jsou rozděleny do 6 skupin. Každý samostatně zpracuje dotazník. V dotazníku jsou uvedeny otázky, které dítě položí svým rodičům, blízkým, známým... ( 1 dotazník na jednoho člověka.) Dále každé dítě samostatně vypracuje dokument, ve kterém uvede, jaké povolání by v budoucnu rád dělal ( může obsahovat- obrázky, básně, pohádku, skutečné pomůcky,...). Ve skupině děti vyberou a zpracují nejzajímavější povolání, na kterém se dohodnou. Dalším bodem bude poté práce v terénu, kdy děti ve skupinkách, v rámci vyučování, osloví neznámého člověka a vyzpovídají jej tak, jak si to předtím natrénovaly na rodině. Součástí projektu bude i návštěva muzea a exkurze po Skutči pořádána vyššími ročníky.