Dudek v muzeu

Pan Adolf Dudek potěšil děti dokonale připraveným programem, který děti rozesmál i poučil. Děti kreslily, hádaly a byly odměňovány. Všechny děti se již někdy setkaly s pěknými obrázky z knížek Adolfa Dudka a tak pro ně bylo zážitkem poznat pana ilustrátora osobně. Za zprostředkování akce děkujeme našim knihovnicím!!