Tajuplný výlet do Malhoště

Celý týden se v naší třídě děly podivné věci. Paní učitelce někdo nechával strašidelné vzkazy, které celou naši třídu postrašily a zároveň nalákaly na výlet do Malhoště. Děti nemohly dospat, jak se těšily. Některé se tak bály, že se snad ani netěšily. Ovšem v pátek ráno jsme se statečně setkali všichni ve třídě a hledali jsme mapu, která měla být, podle instrukcí, ukryta někde v 1. třídě... Konečně byla mapa nalezena!! U ní byl přiložen i vzkaz o plnění úkolů a pokladu, kterým budeme odměněni, pokud náročnou cestu i úkoly zvládneme. Vše bylo psáno na březové kůře a vypadalo to velmi staře. Vyrazili jsme. Děti byly úžasně šikovné a lehce se v mapě zorientovaly. Šli jsme cestou necestou a splnili jsme na čtyřech místech 4 úkoly. - Slepý had, trakaře, cesta slepců a koně. Úkoly byly poschovávány na stromech, pod kůrou... Vše jsme zvládli a konečně jsme dostali pokyn k vyzvednutí pokladu!! Jupí! Našli jsme poklad - diamanty a něco na zub! Hladoví a unavení jsme se vrhli k táboráku a opekli a snědli, co se dalo. Následovaly soutěže a hry. Poslední hra - Hadrová bitva - nás čekala na plácku u školy, ale byli jsme tak zmoženi, že jsme si rádi zahráli na poražené, jen abychom mohli chvíli spočinout v trávě!! Spočítali jsme si závěrem všechny končetiny, škrábance, pupínky od kopřiv a klíšťata, a zjistili jsme, že ten náš tajuplný výlet dopadl BÁJEČNĚ.