CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ


CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ


- seznamování s novými dětmi
- pomáhání novým dětem s orientací v budově školy
- popisování věšáčků v šatně školní družiny jmény
dětí
- rozhovory s dětmi na téma ,,Co bychom chtěli v
družině dělat.“
- seznamování dětí s pravidly ve školní družině –
vše podle schválené metodiky
- prohlížení knih a časopisů, četba pohádek,
rozhovory o přečtené pohádce,kreslení k
přečtené pohádce
- seznamování s novým vybavením herny, s hrami –
jak a kam je ukládat a rovnat do krabic a
skříněk
- vycházky do nejbližšího okolí školy, pobyt na
trávě u školy – hry s míči,honičky, pobyt na
hřišti, houpání na houpačce,stavby z písku, …
- společenské hry v místnosti - ,, Byl jednou
jeden život“, dáma, Monopoly,kobercový a
dřevěný fotbal, nová hra ,,Cestujeme po hradech a
zámcích“, …
- výroba barevné hrací kostky – vystříhat ze
čtvrtky, dokreslit a poslepovat
- výroba rámečků na fotografie – z kartonu a vlny
- výroba trojrozměrné žáby – vystříhat, vybarvit
a poslepovat
- výroba draka – nakreslit, vybarvit, vystříhat a
z kartonu vyrobit mašličky na ocas draka,
dozdobení kousky vlny
- výroba javorového listu – práce se šablonkou –
obkreslit, vystřihnout a obtiskovat otisky
rostlých listů natřených temperovými barvami
- výroba ovoce – nakreslit ovoce, vystřihnout z
kartonu, natřít lepidlem a polepit
zmačkaným krepovým papírem
- povídání o úklidu pracovního místa, očištění
pracovních pomůcek a nářadí
- výstava výrobků ve třídách a chodbě školní
družiny

Fotogalerie