Pražský hrad vypráví ...

Pražský hrad vypráví
Praha
Se školou jsme byli v Praze. Viděli jsme Petřín a Pražský hrad a muzeum hraček. Sprite tam měli za 120 Kč. Viděli jsme, jak se mění stráže. Bylo tam teplo. Domů jsme přijeli v 19.52 hodin.
JIŘÍK NETOLICKÝ

Výlet do Prahy
Odjez byl v 7 hodin od Špitálku a návrat ve 20 hodin. Celý výlet se nám podařil. Byli jsme v kostele a na výstavě Pražský hrad vypráví... Na této výstavě byly samé staré věci, třeba - zelená kamna, koruna s diamanty, 3 plánky hradu atd. Pak jsme šli do muzea hraček a pak na Petřínskou rozhlednu a do zrcadlového bludiště. A nakonec do autobusu. Byl to moc hezký výlet.
ANDREJKA SEJKOROVÁ

Praha
Ve čtrtek 16. 5. jsme se zúčastnili školního výletu do Prahy se 4. třídou. Viděli jsme Pražský hrad, muzeum hraček a Petřín. Po cestě jsme se zastavili v koloně, protože hasiči řezali strom. Domů jsem se dostal ve čtvrt na devět. Výlet se mi líbil.
MATY BOHATÝ

Praha
Se školou jsme byli ve čtvrtek v Praze. První jsme šli do Pražského hradu. Potom do chrámu sv. Víta. Pak jsme šli do muzea hraček. Tam bylo mnoho starých hraček. Potom jsme šli Zlatou uličkou k Petřínu. Poté jsme šli do zrcadlového bludiště a na Petřín. Z Petřína byl výhled na celou Prahu. Výlet byl moc pěkný.
KÁJA ČERMÁK

Praha
Žáci 3.třídy navštívili Prahu. V Praze mohli zhlédnout Pražský hrad, zrcadlové bludiště, Petřínskou rozhlednu, do které se šli někteří žáci podívat, byl tam krásný rozhled. Viděli střídání stráží, muzeum hraček, kostel, Zlatou uličku, chrám sv. Víta. Také viděli, jak se dělá trdelník. Všem se tam moc líbilo.
LUCINKA KUČEROVÁ

Fotogalerie

Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví
Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví
Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví
Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví
Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví
Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví Pražský hrad vypráví
Pražský hrad vypráví