Hurá! Konec školního roku!

Hurá! Konec školního roku!Touto cestou bych chtěla poděkovat rodičům žáků 3. třídy za dosavadní spolupráci a věřím, že i v této spolupráci budou pokračovat v dalších ročnících. A žáčkům děkuji za krásné květiny a pěkné dárečky. Užívejte si sluníčka a volna.

Fotogalerie

Hurá! Konec školního roku!Hurá! Konec školního roku!