5.B - Marcela Plíšková

Seznam žáků

  • 5 B

Rozvrh hodin

 1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PondělíMČJLTVTVAJVL
ÚterýČJLAJMTV
StředaČJLAJMVLČJL
ČtvrtekČJLAJMHV
PátekČJLINFČJLVVPV

Aktuality třídy

Čtvrtletní písemná práce z ČJ

V ůterý 29. května píšeme čtvrtletní písemnou práci z ČJ. Bude obsahovat určování věty jednoduché, souvětí,grafické vzorce souvětí, věty hlavní,vedlejší, základní skladební dvojice,slovní druhy,časování sloves, pravopis výjmenovaných slov, podstatných a přídavných jmen.

FOCENÍ TŘÍD

V pondělí 28.5.2018( v případě špatného počasí ve středu 30.5.2018) proběhne focení tříd.

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA 5.B

Dne 19.6. 2018 se uskuteční v 15.OO h rodičovská schůzka.

4. KONTROLNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 - desetinná čísla (zápis, převod na desetinné zlomky a obráceně, zaokrouhlování, porovnávání, sčítání a odčítání, převody jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000, slovní úlohy), zlomky (porovnávání, sčítání a odčítání, slovní úlohy), osová souměrnost, vzájemná poloha dvou kružnic, pravidelné útvary (obvod), složené útvary (obvod a obsah)

Čarodějnický den

Čarodějnický den

Škola v přírodě

Škola v přírodě

3. KONTROLNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY

  • 11. dubna 2018
  • Dělení dvojciferným dělitelem
  • +, - *, / přirozených čísel + slovní úlohy
  • +, - desetinných čísel + slovní úlohy
  • Rýsování trojúhelníků, čtverce a obdélníku + vzorce pro výpočet obvodu a obsahu (převody jednotek délky a obsahu)
  • Povrch kvádru a krychle + převody jednotek délky a obsahu

VELIKONČNÍ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH

Již sedmým rokem se na naší škole proměnily učebny druhého stupně v turnajové herny, ve kterých se letos opravdu žhavily mozky . . .

Návštěva knihovny

Březen měsíc knihy

2. KONTROLNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 budou žáci psát 2. kontrolní práci z matematiky: dělení dvojciferným dělitelem, násobení dvoj- a trojciferným číslem, slovní úlohy, římské číslice, zlomky, přednost matematických operací, zaokrouhlování čísel, obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku, jednotky délky, hmotnosti a času, obsah čtverce a obdélníku a jejich jednotky

Dne 10.ledna 2018 se uskuteční od 14:00 h -17:30 h konzultační den.

Konzultační den

Vánoční nadílka v 5.B

Vánoční nadílka v 5.B

Zdobení stromečku-SeniorCentrum Skuteč

Zdobení stromečku-SeniorCentrum Skuteč

Železnice, obuvnictví a kamenictví ve Skutči

Železnice, obuvnictví a kamenictví ve Skutči

1. KONTROLNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY

Ve středu 15. listopadu: sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel, slovní úlohy, konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku.

Český jazyk a Halloween

Halloween

KONZULTAČNÍ DEN

Ve středu 8. listopadu od 14:00 do 17:30 se uskuteční konzultační den.

Hrošiáda

hVe středu 27.9.2017 se konalo podzimní kolo atletických závodů \\\\\\\"Hrošiáda\\\\\\\" v Hrochově Týnci. Stalo se na naší škole tradicí, že se účastníme každého jejího kola.Sportovci soutěží v 5 sportovních disciplínách a jsou rozděleni do 4 věkových kategorií.Mezi hlavní disciplíny patří skok, hod a běh(sprint a vytrvalost).Závěr vždy patří královské sportovní disciplíně a tím je štafeta 4x60m.

V letošním kole nás reprezentovali:

1.stupeň

Tereza Henychová 3.B, Alžběta Váňová 3.B, Michal Prouza 3.B,David Krčil 3.A, Vít Karafiát 5.B,Jan Müller 5.A,Tereza Peřinová 5.A, Anna Drobná 5.A

2.stupeň

Leona Novotná 7.,Tereza Veselá 7.,Vít Novák 7., Daniel Sršeň 7.,Adéla Burešová 8.,Michaela Uličná 8.,Ondřej Sodomka 9.,Tomáš Vobejda 9.

Oba tyto týmy získaly ten nejcennější kov-zlato. Všem sportovcům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

ANGLICKÉ DIVADLO

V pondělí 23. října se žáci zúčastní divadelního představení v anglickém jazyce v Luži. Vstupné 60 Kč.

Dopravní kurz v Chrudimi

Dopravní kurz v Chrudimi

Schůzka SRPDŠ

SCHŮZKA

První školní den v 5.třídě

První školní den v 5.třídě

Závěr školního roku 2016/2017

Závěr školního roku 2016/2017

ŠKOLNÍ VÝLET 4.B

ŠKOLNÍ VÝLET 4.B

Poznáváme obce našich spolužáků

Putujeme po okolí Skutče

Ochutnávka a poznávání exotického ovoce a zeleniny ve 4.B

Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny

Dopravní výchova

V pátek 5. května jsme se věnovali dopravní výchově.

Oslava a příprava Čarodějnic 2017 ve 4.B

Tak je potřeba se patřičně připravit!!!