5.A - Mgr Iva Havlíková

Seznam žáků

  • 5 A

Rozvrh hodin

 1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PondělíČJLMTVTVČJLAJ
ÚterýAJMVLČJLVVINF II.
StředaČJLČJLAJMTV
ČtvrtekAJMVLINF I.
PátekHVČJLČJLPV

Aktuality třídy

Probrané učivo z ČJ a AJ

5. A - učivo od 12. února 2018

ČJ Druhy zájmen (do sešitu): Osobní (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona + si, se) Přivlastňovací (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich + svůj) Ukazovací (ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, tenhle) Tázací (kdo, co, jaký, který, čí) Vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) Neurčitá (někdo, něco, nějaký, něčí, každý, všechen) Záporná (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný)

Pracovní sešit 2. pololetí: 34/1, 2, 3 35/1, 2, 3, 4a,b 36/1, 2 25/10a

Skloňování zájmena já (do sešitu): 1. p. já 2. p. mě (bez Pav-la), mne 3. p. mně (Pav-lo-vi), mi 4. p. mě (vidím Pav-la), mne 6. p. mně (o Pav-lovi) 7. p. mnou

Pomůcka: 2. = 4. pád → 2 písmena, 2 slabiky (Pav-la) 3. = 6. pád → 3 písmena, 3 slabiky (Pav-lo-vi)

D.Ú. prac. sešit 40/3

Prac. sešit 38/1, 3a

D.Ú. prac. sešit 40/1, 2a

AJ

Do slovníčku přepsat slovíčka 4C (Free time) a 4D (Mickey, Millie and Mut) a učit se slovíčka celé 4. lekce

Gramatika: přítomný čas prostý – do sešitu přepsat vysvětlení dle pracovního sešitu str. 69/4.3, 4.4

Učebnice str. 44 – 45

Pracovní sešit str. 36 – 37

D.Ú. učebnice 45/8: napsat 6 vět o Pavlovi a 6 vět o Chindě dle poslechu - viz zde:

Pavel - ano: hraje hokej, sleduje televizi, lyžuje, poslouchá muziku (ostatní nedělá)

Chinda - ano: hraje na housle, chodí na hodiny tance, chodí plavat, sbírá odznaky, hraje počítačové hry (ostatní nedělá)

Do sešitu přepsat tvoření otázek v přítomném čase prostém - dle pracovního sešitu 70/4.5 a 4.6

Návštěva knihovny

Březen je měsícem knihy, a proto v pátek 9. března navštívíme místo, kde je knih nepočítaně - skutečskou knihovnu. Paní knihovnice pro nás bude mít připravený program na téma \"Pohádka tak trochu jinak\".

Škola v přírodě

V příštích týdnech budou dětem rozdány informace k platbě školy v přírodě. Platba bude prováděna bezhotovostně na účet školy, každý žák bude mít svůj variabilní symbol. Na dubnové rodičovské schůzce budou rodičům předány veškeré informace k programu, odjezdu a příjezdu apod.

Kontrolní písemná práce

Ve středu 17. ledna budeme psát kontrolní písemnou práci z českého jazyka (slova příbuzná, stavba slova, synonyma, antonyma, homonyma, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, přísudek holý, rozvitý a několikanásobný, předpony s-, z-, vz-, předložky s a z, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, kategorie podstatných jmen, slovní druhy).

Vánoční turnaj v deskových hrách

Vánoční turnaj v deskových hrách...

Čtenářský deník

V pondělí 15. ledna budou kontrolovány čtenářské deníky - zápisy o třech přečtených knihách. Jak má takový zápis vypadat si děti vyzkoušely v hodině českého jazyka + body, podle kterých se mají při zapisování řídit, mají děti napsané a nalepené v sešitech L+S.

Předvánoční čas

Poslední měsíc roku 2017 byl plný báječných aktivit a událostí.

V úterý 5. 12. se to v naší škole hemžilo čerty, anděly a nechyběli ani dva Mikuláši. V průběhu 1. vyučovací hodiny navštívila jedna děsivá čertovská banda i naši třídu. Ještě že tísnivou atmosféru odlehčili andělé s Mikulášem, kteří nám za vánoční písničku a anglickou básničku rozdali nadílku. V knize hříchů nebyl zapsán z naší třídy nikdo konkrétní, čerti nám jen dali jasně najevo, že vědí o naší neposednosti a upovídanosti při hodinách a o ne vždy pěkném chování o přestávkách. Andělé nás naopak pochválili za aktivitu a chuť pracovat ve skupinách.

V pátek 8. prosince jsme se během 1. vyučovací hodiny zúčastnili interaktivní přednášky pana Karla Švece. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací ze světa bezobratlých živočichů, převážně hmyzu (brouků, švábů, pakobylek, ploštic, aj.), ale také štírů, pavouků, mnohonožek, stonožek apod. Nejednalo se o teoretickou přednášku, ale o názornou ukázku exemplářů z jedinečné sbírky čítající více než 50 druhů živých exemplářů z celého světa. Součástí byla také ukázka největších brouků světa. Tuto sbírku měli možnost vidět také návštěvníci Vánoční výstavy.

Od pondělí 11. prosince chodí naše třída v rámci hodin tělesné výchovy na skutečský zimní stadion na bruslení. Jsme rádi za zpestření hodin TV a za to, že se můžeme naučit další sportovní aktivitu.

Ve středu 20. prosince se šest našich spolužáků zúčastnilo pražského vánočního turnaje v deskových hrách. Ve hře Ubongo vybojovala Anička Drobná skvělé 1. místo. Výborně dopadl i Adam Chrbolka, který ve hře Othello skončil na 5. místě. Ostatní hráči (Bára Vostřelová, Adam Votava, Tomáš Vomlel, Julie Peterková) dosáhli také velmi pěkných výsledků. Všem hráčům gratulujeme a přejeme hodně štěstí i na dalších turnajích.

Poslední školní den v roce 2017, v pátek 22. prosince, jsme si v naší třídě uspořádali vánoční besídku. Skupinka spolužáků pod vedením Johanky Hrubé si pro nás ostatní připravila divadelní představení nazvané Starý vánoční příběh. Moc se jim to povedlo a na závěr jsme si všichni společně s chutí zazpívali Narodil se Kristus Pán. Pak už následovalo rozdávání dárků. Společný čas jsme strávili pitím čaje, ochutnáváním cukroví, sledováním pohádky a hraním her, které jsme si buď přinesli z domu, nebo jsme si je nadělili k Vánocům.

Konec 1. pololetí

Hned po vánočních prázdninách (do 5. 1.) budou dětem zapsány do žákovských knížek předběžné známky z jednotlivých předmětů. 10. ledna 2018 od 14:00 do 17:30 hodin se bude konat konzultační den. 1. pololetí bude uzavřeno k 29. lednu 2018.

Změna v rozvrhu

V pátek 22. prosince bude výuka v 5. A zkrácena na 4 vyučovací hodiny (odpadá 5. vyuč. hodina pracovní výchovy). Ve třídě proběhne vánoční besídka. V úvodu si společně celý 1. stupeň zazpívá několik vánočních koled a poté začne program v jednotlivých třídách. Děti v 5. A se domluvily, že si uvaříme čaj, ochutnáme cukroví a rozdáme si dárečky. V druhé části besídky budeme hrát deskové hry a několik děvčat pro nás nacvičuje divadelní představení nazvané Starý vánoční příběh. Věřím, že si poslední školní den v tomto roce užijeme. Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce přeje 5. A

Divadelní představení v Luži - JOHN AND MARY

V pondělí 23. října 2017 zhlédne naše třída divadelní představení v angličtině nazvané JOHN AND MARY. Pohádka začíná v 8:30 hod. Běžná výuka bude probíhat od 5. vyučovací hodiny (děti si přinesou pomůcky na AJ + místo ČJ si děti přinesou pomůcky na PŘÍRODOVĚDU).

KONZULTAČNÍ DEN

Ve středu 8. listopadu od 14:00 do 17:30 se uskuteční konzultační den.

Hrošiáda

hVe středu 27.9.2017 se konalo podzimní kolo atletických závodů \\\\\\\"Hrošiáda\\\\\\\" v Hrochově Týnci. Stalo se na naší škole tradicí, že se účastníme každého jejího kola.Sportovci soutěží v 5 sportovních disciplínách a jsou rozděleni do 4 věkových kategorií.Mezi hlavní disciplíny patří skok, hod a běh(sprint a vytrvalost).Závěr vždy patří královské sportovní disciplíně a tím je štafeta 4x60m.

V letošním kole nás reprezentovali:

1.stupeň

Tereza Henychová 3.B, Alžběta Váňová 3.B, Michal Prouza 3.B,David Krčil 3.A, Vít Karafiát 5.B,Jan Müller 5.A,Tereza Peřinová 5.A, Anna Drobná 5.A

2.stupeň

Leona Novotná 7.,Tereza Veselá 7.,Vít Novák 7., Daniel Sršeň 7.,Adéla Burešová 8.,Michaela Uličná 8.,Ondřej Sodomka 9.,Tomáš Vobejda 9.

Oba tyto týmy získaly ten nejcennější kov-zlato. Všem sportovcům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

ANGLICKÉ DIVADLO

V pondělí 23. října se žáci zúčastní divadelního představení v anglickém jazyce v Luži. Vstupné 60 Kč.

Dopravní kurz

2. října jsme se společně s 5. B zúčastnili dopravního kurzu na dětském dopravním hřišti v Chrudimi. Seznámili jsme se zde s dopravními značkami a snažili jsme se podle nich řídit při jízdě na kolech. Také jsme si mohli vyzkoušet svoji zručnost při jízdě přes různé překážky napodobující jízdu v terénu. Na třetím stanovišti jsme si povídali o různých dopravních situacích a jak se při nich chovat.

Doporučená literatura

Doporučená literatura

Škola v přírodě

V letošním školním roce se společně vydáme do školy v přírodě. Předpokládaný termín je začátek června 2018 (pondělí - pátek), horská bouda Slovanka (Černý důl, Krkonoše).

Dopravní hřiště v Chrudimi

V pondělí 2. října 2017 pojedeme společně s 5. B na dopravní hřiště do Chrudimi. Předpokládaný odjezd (objednaný autobus) je v 7:45 hod. od školy, návrat kolem 12. hodiny. Děti by měly mít na sobě pohodlné oblečení a obuv, s sebou svačinu a hlavně CYKLISTICKOU PŘILBU.

Schůzka SRPDŠ

V úterý 19. září 2017 se od 15:00 koná třídní schůzka.

1. ŠKOLNÍ DEN

4. září 2017 byl slavnostně zahájen nový školní rok 2017/2018.

....a takhle jsme skončili

Toužebně očekávané prázdniny jsou tady!!!

Školní výlet do středověku

Ani na Bohuslava Martinů jsme nezapomněli

Poznáváme obce našich spolužáků

Naše kroky vedly do bydliště Vítka Karafiáta

Dopravní výchova

V pátek 5. května jsme se věnovali dopravní výchově.

Čarodějnice 2017

Radovánky s vlastnoručně vyrobenými krasavicemi