6.A - Mgr Iva Havlíková

Seznam žáků

 • 5 A

Rozvrh hodin

 1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PondělíFČJLMAJPVPV
ÚterýČJAJMZVOL.VOL.
StředaČJLMDFAJPV
ČtvrtekZČJLMHVOV
PátekDČJLTVTVVVVV

Aktuality třídy

KONZULTAČNÍ DEN 7.11.2018

Ve středu 7.11.2018 se od 15.00 hod. koná konzultační den. Nepřítomni: Mgr. Michaela Bohatá - nemoc, Mgr. Štěpán Doležal - účast na školní akci

Doporučená četba

Zde naleznete seznam doporučené četby pro žáky 6. třídy.

Rozvrh v pondělí 24. 9. a 1. 10. 2018

Toto pondělí 24. 9. a příští pondělí 1. 10. mají žáci 4 vyučovací hodiny. 5. a 6. hodinu mají volno, pracovní výchovu má třída 6. B.

6.A

fZačínáme na 2.stupni.

Co do hodin literatury

ČESKÝ JAZYK – LITERATURA

RECITACE

Recitace básně dle VLASTNÍHO VÝBĚRU (min. 16 veršů)– kdykoliv do konce listopadu

Recitace básně mnou určené – 2. pololetí

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

2 knihy v 1. pololetí (do poloviny ledna) – vlastní výběr, dopředu přinést ukázat

2 knihy v 2. pololetí (do konce května) – 1x vlastní výběr + J. Verne: Dva roky prázdnin (lze vypůjčit ve školní knihovně)

REFERÁTY

2 referáty za celý školní rok (krátké povídání o knize – název, autor, hlavní hrdina, žánr, stručný děj, hodnocení apod.)

Třídní schůzka

Dne 19. září se v 15:00 hod. koná úvodní třídní schůzka.

Zahájení nového školního roku

Nový školní rok zahájíme v pondělí 3. září tradičně v 7:55 hod. Sejdeme se v nové třídě - v 1. patře, v \"tunelu\" vedle sborovny 2. stupně. Tento den spolu strávíme 4 vyučovací hodiny (konec v 11:30). Vezměte si s sebou přezůvky, psací potřeby a tašku - dostanete sešity, žákovské knížky aj. První školní den si můžeme zpříjemnit deskovými hrami, vezměte si proto svoje oblíbené s sebou. Těšíme se na vás!

Škola v přírodě 5. tříd - 5. den

Po snídani dopsání deníčků, zhodnocení školy v přírodě, balení a úklid pokojů. Oběd v 11 hodin. Odjezd z Pece pod Sněžkou v 12:30 hod., příjezd mezi 14:30 - 15:00 hod.

Škola v přírodě 5. tříd - 4. den

Po snídani psaní deníčků. Dopolední program - orientační běh s plněním úkolů. Po poledním klidu výlet do Jánských Lázní. Cesta zpět lanovkou na Černou horu. Opékání buřtů. Míčové hry.

Škola v přírodě 5. tříd - 3. den

Snídaně formou švédského stolu. Celodenní výlet na Sněžku (oběd formou balíčku). Ušli jsme 21 km. Večeře (polévka s rýží, svíčková omáčka s knedlíkem). Večerní program - přednáška o KRNAPu.

Škola v přírodě 5. tříd - 2. den

V 7:00 hod. budíček, v 8:00 hod. snídaně formou švédských stolů. Psaní deníčků, hry okolo chalupy. Oběd (bramborová polévka, kuře s bramborem). Výlet na Černou horu (rozhledna Panorama, vysílač, rašeliniště). Dnes jsme ušli 11 km. Večeře (špagety s omáčkou). Hry okolo chalupy, psaní deníčků, kvíz.

Škola v přírodě 5. tříd - 1. den

Odjezd od školy v 8:00, příjezd v 10:30 hod. do Pece pod Sněžkou. Výstup na chatu Slovanka (cca 45 minut). Ubytování a oběd (polévka písmenková, maso s rýží a omáčkou). Polední klid. Ve 14:00 procházka po okolí (výstup na rozhlednu Hnědý vrch). Dnes jsme ušli 13, 5 km. V 18:00 hod. večeře (holandský řízek s bramborovou kaší). Beseda s pracovníkem horské služby. Psaní deníčků. Večerní hygiena. Večerka ve 21:30 hod.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Nový školní rok 2018 - 2019 začne v pondělí 3. září 2018.
 • 1. - 2. třída do 9:30 hod.
 • 3. - 5. třída do 10:35 hod.
 • 6. - 9. třída do 11:30 hod.
 • Závěrečné pokyny ke škole v přírodě - KRKONOŠE

  Sraz žáků tříd 5.A a 5.B v pondělí 4.6.2018 v 7.45 h u Špitálku. S sebou veškerou dokumentaci včetně nově rozdané bezinfekčnosti. Informace budou podávány na stránkách školy. Předpokládaný návrat v pátek 8.6.2018 v 14.30 h ke Špitálku.

  Výlet do Centra experimentální archeologie ve Všestarech 3

  \\\"Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu...\\\". Tak bychom mohli začít při hodnocení naší cesty do minulosti dávné a ještě dávnější. Protože jsme do Všestar přijeli dříve, než jsme čekali, vydali jsme se nejprve do nedaleké vesničky Chlum, která se 3. 7. 1866 nevesele proslavila jednou z nejkrvavějších bitev 19. století na našem území, kdy se střetla rakouská a pruská vojska (bitva se označuje několika názvy - bitva na Chlumu, u Sadové, u Hradce Králové). Nahlédli jsme do nově vybudovaného muzea, prošli se k památníku Baterie mrtvých a v okolním lese jsme si všímali pozůstatků zákopů a děr od dělových koulí, které jsou stále patrné. Na začátku července, v den výročí bitvy, se pravidelně koná rekonstrukce této události (více na www.koniggratz1866.cz).

  Poté jsme se už přesunuli do Všestar do Centra experimentální archeologie, kde pro nás byl připraven program. Nejprve jsme se usadili v kinosále, kde jsme si s paní průvodkyní povídali o archeologii a o tom, jak se měnil život pravěkých lidí - od sběračů a lovců, přes zemědělce, až ke zručným řemeslníkům. Repliky jednotlivých nástrojů a zbraní jsme si mohli nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet. Poté jsme si prošli expozici zaměřenou na práci archeologa, věnovali jsme se vzniku a významu jeskynních maleb, způsobu pohřbívání, vzhledu pravěkých vesnic apod. Na závěr jsme se přesunuli ven, kde jsme si mohli vyzkoušet práci s kamennou a bronzovou sekerkou, mletí obilí, broušení kamene a práci s pravěkým rýčem a motykou. Okolo nás se nacházela různá pravěká obydlí, která nám měla upřesnit, jak naši praprapředkové bydleli.

  Výlet se nám vydařil a věříme, že si po prázdninách v hodinách dějepisu na spoustu informací o životě v pravěku vzpomeneme.

  Posudek o zdravotní způsobilosti

  Prosím o přinesení posudku o zdravotní způsobilosti těch dětí, které se účastní školy v přírodě. Po návratu bude dětem tento posudek vrácen.

  Rodičovská schůzka 5. A

  V úterý 19. června se v 15:00 hod. uskuteční rodičovská schůzka 5.A.

  Čtvrtletní písemná práce z ČJ

  V úterý 29. května budeme psát 4. čtvrtletní práci z českého jazyka. Obsahem práce budou zejména slovní druhy, skloňování podstatných a přídavných jmen, časování sloves, skladba - základní skladební dvojice, čárka v jednoduchých souvětích.

  Výlet do Centra experimentální archeologie ve Všestarech 2

  22. května se vydáme do Centra experimentální archeologie do Všestar u Hradce Králové. Sraz u školy v 7:55 hod., příjezd mezi 15:30 - 16:00 hod. Oběd bude dětem odhlášen. S sebou: jídlo na celý den, pití, kapesné na koupi suvenýrů, kartičku zdravotní pojišťovny (nebo její kopii), kinedryl, vhodné oblečení a obuv (přírodní areál), podle počasí pláštěnku.

  4. KONTROLNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY

  Ve čtvrtek 31. 5. 2018 - desetinná čísla (zápis, převod na desetinné zlomky a obráceně, zaokrouhlování, porovnávání, sčítání a odčítání, převody jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000, slovní úlohy), zlomky (porovnávání, sčítání a odčítání, slovní úlohy), osová souměrnost, vzájemná poloha dvou kružnic, pravidelné útvary (obvod), složené útvary (obvod a obsah)

  Výlet do Centra experimentální archeologie ve Všestarech

  V úterý 22. května 2018 plánujeme výlet do Centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Jedná se o centrum zaměřené na popularizaci pravěku, ve kterém mají návštěvníci možnost vyzkoušet si, jak naši předci kdysi žili, jak se živili, jaké nástroje a zbraně používali apod. Děti by se v centru zúčastnily dvou edukačních programů (více na www.archeoparkvsestary.cz). Předběžná cena je 250,- Kč (může se změnit v závislosti na ceně dopravy). Prosím o vyjádření o účasti (viz lísteček).

  Čtenářský deník

  V pátek 15. června budou kontrolovány čtenářské deníky - zápisy o DVOU přečtených knihách.

  Čarodějnický den

  V pátek 27. dubna se naše třída v rámci Čarodějnického dne vypravila do Panské zahrady v nedaleké vesničce Předhradí. Šli jsme cestou přes Malhošť, kde jsme si mohli prohlédnout pískovcové \\\"lavice\\\" i psí hlavu vytesanou do kusu pískovce. Spolužáci z Předhradí pro nás měli v Panské zahradě připravené ohniště a roztomilou čarodějnici. Počasí nám přálo, tak jsme se vedle opékání buřtů mohli také vyřádit na hřišti a zahrát si fotbal.

  Informace ke škole v přírodě

  10. dubna proběhla rodičovská schůzka, na které byly rodičům sděleny základní informace týkající se školy v přírodě.

  Odjezd: v pondělí 4. 6. 2018 od špitálku, sraz v 7:15 hod. Příjezd: v pátek 8. 6. 2018 mezi 14:30 - 15:00 hod.

  Prosíme o úhradu čásky 2 000,- Kč nejpozději do 14. 5. 2018 (platba dle předchozích informací).

  Při nástupu do autobusu bude paní zdravotnice vybírat tyto dokumenty: očkovací průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vydává dětský lékař, platnost 2 roky, stačí kopie) a potvrzení o bezinfekčnosti (bude dětem rozdáno v týdnu před odjezdem).

  Podrobnější informace byly rodičům, event. dětem předány - viz papír.

  Program: výstup na Sněžku, Černou horu - rašeliniště, Tetřeví boudy, Výrovka aj. a aktivity v okolí chaty Slovanka. Naplánována je také beseda se členem horské služby a se členem KRNAPu. Prosíme, aby děti měly zejména pevnou a pohodlnou obuv a oblečení, které se dá \\\"vrstvit\\\" + pláštěnku.

  Rodiče také odsouhlasili návrh, aby si děti s sebou na školu v přírodě nebraly mobilní telefony.

  Do knihovny za pohádkou

  V pátek před jarními prázdniny jsme v rámci hodin českého jazyka zavítali do skutečské knihovny, kde jsme si zábavnou a hravou formou zopakovali vše, co víme o pohádkách, a také jsme se seznámili s tím, k čemu všemu vlastně knihovna slouží. Poté jsme si své znalosti ověřili při vyplňování pracovního listu.

  1) Napiš, co všechno můžeš v knihovně dělat (jaké služby knihovna nabízí):

  2) Zakroužkuj správnou odpověď: Knihovny po celé ČR organizují každý rok akci nazvanou Noc s Erbenem/Grimmem/Andersenem

  3) Pohádky dělíme na dvě skupiny podle toho, jestli známe nebo neznáme jejich autora. Napiš základní dělení. Pohádka ___________________ a ______________________

  4) Paní knihovnice nám četla pohádku Miloše Macourka Jakub a _____________ dědečků (doplň počet). Jaký úkol měli dědečkové, kteří zrovna nevařili, nesázeli zelí a nestarali se o zahrádku?

  K jakým nesmyslným a legračním situacím v pohádce Miloše Macourka docházelo?

  5) Hříčky se slovíčky – v každém názvu pohádky najdi alespoň tři slova: SEDMERO KRKAVCŮ FERDA MRAVENEC ZLATOVLÁSKA

  Schůzka rodičů - škola v přírodě

  V úterý 10. dubna se od 15:00 uskuteční schůzka rodičů žáků účastnících se školy v přírodě. Setkání proběhne ve třídě 5.B.

  Hudba tančí staletími

  V úterý 10. dubna se naše třída vydá napříč staletími. Od 10:10 hodin bude pro nás v Kulturním domě ve Skutči připraven hudební pořad, v jehož průběhu se seznámíme s různými hudebními styly, které lidstvo provázely v průběhu staletí.

  VELIKONČNÍ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH

  Již sedmým rokem se na naší škole proměnily učebny druhého stupně v turnajové herny, ve kterých se letos opravdu žhavily mozky . . .

  Probrané učivo z ČJ, AJ a M (od 26.2.)

  UČIVO Z MATEMATIKY:

  střed úsečky, osa úsečky (učebnice 2, str. 38)

  opakování 14/7, 15/9, 27/1

  převody jednotek obsahu (25/3, 4, 5)

  D.Ú. 37/8

  UČIVO Z ČESKÉHO JAZYKA:

  skloňování zájmene se (sebou X s sebou) - učebnice 113, pracovní sešit 38/4

  zájmeno my X mi (vy, vámi, námi, s nimi apod.) - učebnice 113/18 (D.Ú) a pracovní sešit 39/1, 2

  zájmeno oni (jim, nim = těm X jím, ním = tím)

  zájmeno ona (ji = tu X jí = té, tou)

  zájmeno jejích x jejich

  pracovní sešit 39/3, 4, 40/4

  webové stránky www.pravopisne.cz, www.umimecesky.cz, www.mojecestina.cz

  opakovat skloňování přídavných jmen

  test:

  Sehnal m__ nové boty. M__ jsme si na Tomášov__ návštěvy brz__ zv__kl__. Nemrskej tak (sebou/s sebou). Kolik peněz máš (sebou/s sebou). Zůstaň prosím sám (sebou/s sebou). V restauraci zabalí jídlo i (sebou/s sebou). Bolest mě/mně ovládá. Věděli to všichni kromě mě/mně. Věnoval mě/mně svoji fotku. Nemluv o mě/mně škaredě. Viděl jsem ji/jí včera. Proč jste ji/jí neřekl pravdu? Házel ji/jí míč a om__lem trefila okno. Zahlédl__ jsme ji/jí včera v obchodě.

  D.Ú.

  CIZ__, ALE NAŠE

  Matěje odvezl__ do nemocnice, kde leží ___ poraněným___ kole____ím___ vaz___. Hl___dám mu želvu Lízu. Už jsme si j___ u nás doma obl__b__l__ tak, že na n___ všichni vespolek m___sl___me jako na naš___, chováme se k n___ jako k naš____. Podstrojujeme j___ zeleninku, zásobujeme j___ vodou, málem jsme s n____ šl____ k doktorov____, když j___ chv___l____ teklo _____ nosu, a mluvíme na n___, aby se j____ nestýskalo. I sama babička, ze začátku naladěná spíš proti n____, j___ nab___dla skrojek rajčete a chvál____la j___: \\\"Té naš____ želvě nějak chutná!\\\" Už aby tu Matěj b____l, než si j____ osvojíme docela.

  UČIVO Z AJ:

  Otázky v přítomném čase prostém - kapitola 4D (učebnice 46 - 47, pracovní sešit 38 - 39).

  Probrané učivo z ČJ a AJ

  5. A - učivo od 12. února 2018

  ČJ Druhy zájmen (do sešitu): Osobní (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona + si, se) Přivlastňovací (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich + svůj) Ukazovací (ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, tenhle) Tázací (kdo, co, jaký, který, čí) Vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) Neurčitá (někdo, něco, nějaký, něčí, každý, všechen) Záporná (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný)

  Pracovní sešit 2. pololetí: 34/1, 2, 3 35/1, 2, 3, 4a,b 36/1, 2 25/10a

  Skloňování zájmena já (do sešitu): 1. p. já 2. p. mě (bez Pav-la), mne 3. p. mně (Pav-lo-vi), mi 4. p. mě (vidím Pav-la), mne 6. p. mně (o Pav-lovi) 7. p. mnou

  Pomůcka: 2. = 4. pád → 2 písmena, 2 slabiky (Pav-la) 3. = 6. pád → 3 písmena, 3 slabiky (Pav-lo-vi)

  D.Ú. prac. sešit 40/3

  Prac. sešit 38/1, 3a

  D.Ú. prac. sešit 40/1, 2a

  AJ

  Do slovníčku přepsat slovíčka 4C (Free time) a 4D (Mickey, Millie and Mut) a učit se slovíčka celé 4. lekce

  Gramatika: přítomný čas prostý – do sešitu přepsat vysvětlení dle pracovního sešitu str. 69/4.3, 4.4

  Učebnice str. 44 – 45

  Pracovní sešit str. 36 – 37

  D.Ú. učebnice 45/8: napsat 6 vět o Pavlovi a 6 vět o Chindě dle poslechu - viz zde:

  Pavel - ano: hraje hokej, sleduje televizi, lyžuje, poslouchá muziku (ostatní nedělá)

  Chinda - ano: hraje na housle, chodí na hodiny tance, chodí plavat, sbírá odznaky, hraje počítačové hry (ostatní nedělá)

  Do sešitu přepsat tvoření otázek v přítomném čase prostém - dle pracovního sešitu 70/4.5 a 4.6

  učebnice str. 46 - přečíst si text a do sešitu si vypsat otázky s krátkými odpověďmi (např. Do you like sport, Millie? Yes, I do. atd.) + uč. 47/3b + slovíčka a překládat si věty

  1) O víkendu čtu komiksy. 2) Vstáváš před sedmou hodinou. 3) Tom snídá v půl osmé. 4) Lucy si čistí zuby v 6:30 nebo v 6:45. 5) Děláme domácí úkoly po škole. 6) Vyučování končí v 13:15. 7) Děti se dívají na televizi od čtyř do pěti. 8) Nevstávám v 6:00. 9) Tom a Lucy nechodí domů před obědem. 10) John nechodí do postele o půlnoci. 11) Nick se nesprchuje každé ráno. 12) Nesnídáme v kuchyni. 13) Moje maminka si neobléká sako. 14) Moji rodiče často večeří v restauraci. 15) Moje kamarádka čte večer knihy. 16) Film začíná v 8 hodin. 17) Jo nejezdí do školy autobusem. 18) Můj tatínek sbírá známky. 19) Můj bratr nedělá karate. 20) Rod a Dick nehrají na hudební nástroj.

  doplnit pracovní sešit do strany 37

  Návštěva knihovny

  Březen je měsícem knihy, a proto v pátek 9. března navštívíme místo, kde je knih nepočítaně - skutečskou knihovnu. Paní knihovnice pro nás bude mít připravený program na téma \"Pohádka tak trochu jinak\".

  Škola v přírodě

  V příštích týdnech budou dětem rozdány informace k platbě školy v přírodě. Platba bude prováděna bezhotovostně na účet školy, každý žák bude mít svůj variabilní symbol. Na dubnové rodičovské schůzce budou rodičům předány veškeré informace k programu, odjezdu a příjezdu apod.

  Kontrolní písemná práce

  Ve středu 17. ledna budeme psát kontrolní písemnou práci z českého jazyka (slova příbuzná, stavba slova, synonyma, antonyma, homonyma, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, přísudek holý, rozvitý a několikanásobný, předpony s-, z-, vz-, předložky s a z, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, kategorie podstatných jmen, slovní druhy).

  Vánoční turnaj v deskových hrách

  Vánoční turnaj v deskových hrách...

  Čtenářský deník

  V pondělí 15. ledna budou kontrolovány čtenářské deníky - zápisy o třech přečtených knihách. Jak má takový zápis vypadat si děti vyzkoušely v hodině českého jazyka + body, podle kterých se mají při zapisování řídit, mají děti napsané a nalepené v sešitech L+S.

  Předvánoční čas

  Poslední měsíc roku 2017 byl plný báječných aktivit a událostí.

  V úterý 5. 12. se to v naší škole hemžilo čerty, anděly a nechyběli ani dva Mikuláši. V průběhu 1. vyučovací hodiny navštívila jedna děsivá čertovská banda i naši třídu. Ještě že tísnivou atmosféru odlehčili andělé s Mikulášem, kteří nám za vánoční písničku a anglickou básničku rozdali nadílku. V knize hříchů nebyl zapsán z naší třídy nikdo konkrétní, čerti nám jen dali jasně najevo, že vědí o naší neposednosti a upovídanosti při hodinách a o ne vždy pěkném chování o přestávkách. Andělé nás naopak pochválili za aktivitu a chuť pracovat ve skupinách.

  V pátek 8. prosince jsme se během 1. vyučovací hodiny zúčastnili interaktivní přednášky pana Karla Švece. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací ze světa bezobratlých živočichů, převážně hmyzu (brouků, švábů, pakobylek, ploštic, aj.), ale také štírů, pavouků, mnohonožek, stonožek apod. Nejednalo se o teoretickou přednášku, ale o názornou ukázku exemplářů z jedinečné sbírky čítající více než 50 druhů živých exemplářů z celého světa. Součástí byla také ukázka největších brouků světa. Tuto sbírku měli možnost vidět také návštěvníci Vánoční výstavy.

  Od pondělí 11. prosince chodí naše třída v rámci hodin tělesné výchovy na skutečský zimní stadion na bruslení. Jsme rádi za zpestření hodin TV a za to, že se můžeme naučit další sportovní aktivitu.

  Ve středu 20. prosince se šest našich spolužáků zúčastnilo pražského vánočního turnaje v deskových hrách. Ve hře Ubongo vybojovala Anička Drobná skvělé 1. místo. Výborně dopadl i Adam Chrbolka, který ve hře Othello skončil na 5. místě. Ostatní hráči (Bára Vostřelová, Adam Votava, Tomáš Vomlel, Julie Peterková) dosáhli také velmi pěkných výsledků. Všem hráčům gratulujeme a přejeme hodně štěstí i na dalších turnajích.

  Poslední školní den v roce 2017, v pátek 22. prosince, jsme si v naší třídě uspořádali vánoční besídku. Skupinka spolužáků pod vedením Johanky Hrubé si pro nás ostatní připravila divadelní představení nazvané Starý vánoční příběh. Moc se jim to povedlo a na závěr jsme si všichni společně s chutí zazpívali Narodil se Kristus Pán. Pak už následovalo rozdávání dárků. Společný čas jsme strávili pitím čaje, ochutnáváním cukroví, sledováním pohádky a hraním her, které jsme si buď přinesli z domu, nebo jsme si je nadělili k Vánocům.

  Konec 1. pololetí

  Hned po vánočních prázdninách (do 5. 1.) budou dětem zapsány do žákovských knížek předběžné známky z jednotlivých předmětů. 10. ledna 2018 od 14:00 do 17:30 hodin se bude konat konzultační den. 1. pololetí bude uzavřeno k 29. lednu 2018.

  Změna v rozvrhu

  V pátek 22. prosince bude výuka v 5. A zkrácena na 4 vyučovací hodiny (odpadá 5. vyuč. hodina pracovní výchovy). Ve třídě proběhne vánoční besídka. V úvodu si společně celý 1. stupeň zazpívá několik vánočních koled a poté začne program v jednotlivých třídách. Děti v 5. A se domluvily, že si uvaříme čaj, ochutnáme cukroví a rozdáme si dárečky. V druhé části besídky budeme hrát deskové hry a několik děvčat pro nás nacvičuje divadelní představení nazvané Starý vánoční příběh. Věřím, že si poslední školní den v tomto roce užijeme. Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce přeje 5. A

  Divadelní představení v Luži - JOHN AND MARY

  V pondělí 23. října 2017 zhlédne naše třída divadelní představení v angličtině nazvané JOHN AND MARY. Pohádka začíná v 8:30 hod. Běžná výuka bude probíhat od 5. vyučovací hodiny (děti si přinesou pomůcky na AJ + místo ČJ si děti přinesou pomůcky na PŘÍRODOVĚDU).

  KONZULTAČNÍ DEN

  Ve středu 8. listopadu od 14:00 do 17:30 se uskuteční konzultační den.

  Hrošiáda

  hVe středu 27.9.2017 se konalo podzimní kolo atletických závodů \\\\\\\"Hrošiáda\\\\\\\" v Hrochově Týnci. Stalo se na naší škole tradicí, že se účastníme každého jejího kola.Sportovci soutěží v 5 sportovních disciplínách a jsou rozděleni do 4 věkových kategorií.Mezi hlavní disciplíny patří skok, hod a běh(sprint a vytrvalost).Závěr vždy patří královské sportovní disciplíně a tím je štafeta 4x60m.

  V letošním kole nás reprezentovali:

  1.stupeň

  Tereza Henychová 3.B, Alžběta Váňová 3.B, Michal Prouza 3.B,David Krčil 3.A, Vít Karafiát 5.B,Jan Müller 5.A,Tereza Peřinová 5.A, Anna Drobná 5.A

  2.stupeň

  Leona Novotná 7.,Tereza Veselá 7.,Vít Novák 7., Daniel Sršeň 7.,Adéla Burešová 8.,Michaela Uličná 8.,Ondřej Sodomka 9.,Tomáš Vobejda 9.

  Oba tyto týmy získaly ten nejcennější kov-zlato. Všem sportovcům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

  ANGLICKÉ DIVADLO

  V pondělí 23. října se žáci zúčastní divadelního představení v anglickém jazyce v Luži. Vstupné 60 Kč.

  Dopravní kurz

  2. října jsme se společně s 5. B zúčastnili dopravního kurzu na dětském dopravním hřišti v Chrudimi. Seznámili jsme se zde s dopravními značkami a snažili jsme se podle nich řídit při jízdě na kolech. Také jsme si mohli vyzkoušet svoji zručnost při jízdě přes různé překážky napodobující jízdu v terénu. Na třetím stanovišti jsme si povídali o různých dopravních situacích a jak se při nich chovat.

  Doporučená literatura

  Doporučená literatura

  Škola v přírodě

  V letošním školním roce se společně vydáme do školy v přírodě. Předpokládaný termín je začátek června 2018 (pondělí - pátek), horská bouda Slovanka (Černý důl, Krkonoše).

  Dopravní hřiště v Chrudimi

  V pondělí 2. října 2017 pojedeme společně s 5. B na dopravní hřiště do Chrudimi. Předpokládaný odjezd (objednaný autobus) je v 7:45 hod. od školy, návrat kolem 12. hodiny. Děti by měly mít na sobě pohodlné oblečení a obuv, s sebou svačinu a hlavně CYKLISTICKOU PŘILBU.

  Schůzka SRPDŠ

  V úterý 19. září 2017 se od 15:00 koná třídní schůzka.

  1. ŠKOLNÍ DEN

  4. září 2017 byl slavnostně zahájen nový školní rok 2017/2018.

  ....a takhle jsme skončili

  Toužebně očekávané prázdniny jsou tady!!!

  Školní výlet do středověku

  Ani na Bohuslava Martinů jsme nezapomněli

  Poznáváme obce našich spolužáků

  Naše kroky vedly do bydliště Vítka Karafiáta

  Dopravní výchova

  V pátek 5. května jsme se věnovali dopravní výchově.

  Čarodějnice 2017

  Radovánky s vlastnoručně vyrobenými krasavicemi