Učíme se nově-OPVK 1.1

esf

materiály lze prohlížet pomocí následujícího programu

M-1.-3

3.rocnik

2.rocnik

1.rocnik

AJ6.rocnik

INF-5.-7

5.rocnik

6.rocnik

7.rocnik

CJ1.3

CJ-1.rocnik

CJ-3.rocnik

CJ-2.rocnik

PR-6.-7

6.rocnik

7.rocnik

PRV-1.-3

3.rocnik

2.rocnik

1.rocnik

AJ5.rocnik

PR-4.-5

5.rocnik

4.rocnik

AJ4.rocnik

M-6.-7

6.rocnik

      M 6.rocnik Porovnavani a zaokrouhlovani deset.cisel
      M 6.rocnik Duty uhel
      M 6.rocnik Spolecne nasobky
      M 6.rocnik Klokanek 7
      M 6.rocnik Uhly souhlasne a stridave
      M 6.rocnik Pocitame s Klokanem
      M 6.rocnik nasobeni desetinych cisel prirozenym cislem
      M 6.rocnik Druhy uhlu podle velikosti
      M 6.rocnik Teznice trojuhelnika
      M 6.rocnik Kruznice vepsana trojuhelnika
      M 6.rocnik Delitelnost dvema
      M 6.rocnik Ulohy od Klokanka 4.
      M 6.rocnik zobrazeni kvadru a krychle
      M 6.rocnik Nasobeni a deleni deset.cisla 10 100 1000
      M 6.rocnik hratky s geometrii
      M 6.rocnik Mereni a rysovani uhlu
      M 6.rocnik hratky s matematikou
      M 6.rocnik jednotky obsahu
      M 6.rocnik Geometricke hlavolamy
      M 6.rocnik Osove soumerne utvary
      M 6.rocnik Stupne minuty vteriny
      M 6.rocnik hratky s geometrii II
      M 6.rocnik Prvocisla a cisla slozena
      M 6.rocnik Deleni desetinneho cisla prirozenym cislem
      M 6.rocnik Uhly vrcholove a vedlejsi
      M 6.rocnik Klokanek 5
      M 6.rocnik Vysky trojuhelnika
      M 6.rocnik Odcitani desetinnych cisel
      M 6.rocnik Opticke klamy
      M 6.rocnik Jednotky hmotnosti
      M 6.rocnik kouzla s cisly notebook
      M 6.rocnik Delitelnost 3 9
      M 6.rocnik nasobeni deset.cisel cislem desetinym 2.
      M 6.rocnik Nasobek
      M 6.rocnik Delitelnost 4 8
      M 6.rocnik Tangramy umeni ze stare Ciny
      M 6.rocnik Klokanek 9
      M 6.rocnik hrava matematika
      M 6.rocnik Shodne utvary
      M 6.rocnik Spolecni delitele

M-6.rocnik-Slovni-ulohy-nasobky-delitel

      M 6.rocnik Hratky s cisly 1
      M 6.rocnik Osova soumernost
      M 6.rocnik Deleni deset.cisla prirozenym cislem bez zbytku
      M 6.rocnik Klokanek 6

M-6.rocnik-Desetinna-cisla-do-miliontin-priloha

      M 6.rocnik Klokanek 8
      M 6.rocnik Scitani desetinnych cisel
      M 6.rocnik Hlavolamy a body s primkami
      M 6.rocnik druhy troj.podle velikosti vnitr.uhlu notebook
      M 6.rocnik Delitelnost 5 10 100
      M 6.rocnik soucet vnitr.uhlu v troj. notebook
      M 6.rocnik hratky s cisly a rebusy
      M 6.rocnik Kruznice opsana
      M 6.rocnik Nasobeni desetinnych cisel cislem desetinnym 1.
      M 6.rocnik Matematicke hadanky 1.
      M 6.rocnik Deleni desetinneho cisla cislem desetinnym 2.
      M 6.rocnik Delitel
      M 6.rocnik Matemeticke hlavolamy
      M 6.rocnik Klokanek 2
      M 6.rocnik Uhly
      M 6.rocnik Deleni desetinneho cisla cislem dsetinnym
      M 6.rocnik Scitani a odcitani uhlu
      M 6.rocnik Delitelnost 6 opakovani

7.rocnik

      M 7.rocnik promile
      M 7.rocnik neprima umera
      M 7.rocnik Vysky v rovnobezniku o S
      M 7.rocnik pocitame s procenty
      M 7.rocnik trojuhelnik obsah
      M 7.rocnik racionalni cisla +
      M 7.rocnik Rovnobeznik
      M 7.rocnik lichobeznik2
      M 7.rocnik stredova soumernost
      M 7.rocnik ctyruhleniky
      M 7.rocnik procenta urceni procentove casti
      M 7.rocnik cela cisla
      M 7.rocnik procento
      M 7.rocnik Scitani a odcitani Q
      M 7.rocnik odcitani zlomku
      M 7.rocnik Nasobeni a deleni Q
      M 7.rocnik rovnobeznik obovd a obsah
      M 7.rocnik odcitani celych cisel
      M 7.rocnik trojclenka prima umernost
      M 7.rocnik trojclenka
      M 7.rocnik deleni zlomku
      M 7.rocnik existence zlomku rozsirovani zlomku
      M 7.rocnik kraceni zlomku
      M 7.rocnik hranol povrch a objem
      M 7.rocnik hranoly
      M 7.rocnik smisena cisla
      M 7.rocnik deleni smisenych cisel slozeny zlomek
      M 7.rocnik prima umera
      M 7.rocnik scitani zlomku
      M 7.rocnik nasobeni zlomku
      M 7.rocnik pomery
      M 7.rocnik procenta urceni zakladu
      M 7.rocnik Scitani a odcitani celych cisel
      M 7.rocnik Druhy rovnobezniku
      M 7.rocnik pravouhla soustava souradnic
      M 7.rocnik prima a neprima umernost
      M 7.rocnik Celociselne hratky 1
      M 7.rocnik pocitani se zlomky (plus minus krat)
      M 7.rocnik procenta urceni procenta
      M 7.rocnik Nasobeni a deleni celych cisel
      M 7.rocnik vety o shodnosti trojuhelniku
      M 7.rocnik na procenta s trojclenkou
      M 7.rocnik racionalni cisla krat a deleno
      M 7.rocnik trojclenka neprima umernost
      M 7.rocnik Cela cislicka
      M 7.rocnik nasobeni celych cisel
      M 7.rocnik scitani celych cisel
      M 7.rocnik vysky v rovnobezniku
      M 7.rocnik porovnavani zlomku
      M 7.rocnik konstrukce (SUS)
      M 7.rocnik lichobeznik
      M 7.rocnik konstrukce lichobeznika
      M 7.rocnik konstrukce (SSS)
      M 7.rocnik nasobeni smisenych cisel
      M 7.rocnik shodnost
      M 7.rocnik Pocitani s Q
      M 7.rocnik deleni celych cisel
      M 7.rocnik obsah lichobeznika
      M 7.rocnik scitani a odcitani s absolutni hodnotou
      M 7.rocnik scitani smis cisel
      M 7.rocnik shodnost trojuhelniku
      M 7.rocnik Vlastnosti rovnobezniku shrnuti
      M 7.rocnik Racionalni cisla
      M 7.rocnik zlomky

OV-6.-7

6.rocnik

7.rocnik

M-4.-5

M-4.trida

      M 4.rocnik mat.minutovky
      M 4.rocnik Matematicke chvilky
      M 4.rocnik opakujeme geometrii
      M 4.rocnik Numerace do 10 000
      M 4.rocnik procvicovani
      M 4.rocnik ROVNICE
      M 4.rocnik opakovani geometrie 2
      M 4.rocnik Obvod trojuhelnika
      M 4.rocnik sl.ulohy hrave
      M 4.rocnik nasobeni deleni 10 100 1000
      M 4.rocnik Procvicovani 2.
      M 4.rocnik Matemticke rozcvicky1.cast
      M 4.rocnik Obvod obdelnika
      M 4.rocnik Obsah obdelniku a ctverce
      M 4.rocnik Jednotky 3.cast
      M 4.rocnik opakujeme a procvicujeme
      M 4.rocnik Cisla nad 10 000 porovnavani c. osa
      M 4.rocnik Zlomky1.cast
      M 4.rocnik pocitani pro volnou chvili
      M 4.rocnik matematicke hratky
      M 4.rocnik ZLOMKY
      M 4.rocnik procvicujeme matem.ve 4.tr.
      M 4.rocnik opakovani
      M 4.rocnik Jednotky casu
      M 4.rocnik Pamet. nasob.+del. 10 100 1 000. Pis. nas. jednocif. cin. a dvojcif. cin. s nulou
      M 4.rocnik Matematicke rozcvicky 4.cast
      M 4.rocnik Matematicke rozcvicky
      M 4.rocnik opakovani geometrie 2.cast
      M 4.rocnik vzajemna poloha primek v rovine
      M 4.rocnik Jednotky4.cast
      M 4.rocnik Nasobime delime hrajeme si s cisly
      M 4.rocnik Matematicke rozcvicky2.cast
      M 4.rocnik slovni ulohy pro ctvrtaky
      M 4.rocnik obvody
      M 4.rocnik resime slovni ulohy 2
      M 4.rocnik obvod obdelniku a ctverce
      M 4.rocnik Obvod ctverce
      M 4.rocnik Mereni jednotek 2.cast
      M 4.rocnik Desetinne zlomky deset.cisla porovnavani
      M 4.rocnik Cisla nad 10 000 pametne poc. zaokrouhl.
      M 4.rocnik slovni uloha
      M 4 .rocnik Pisemne nasobeni dvojcifer. cinitelem
      M 4.rocnik cisla vetsi nez 10 000
      M 4.rocnik Pis scitani odcit do 10 000 SU
      M 4.rocnik Prevody
      M 4.rocnik slovni ulohy 2
      M 4.rocnik Mereni jednotek1.cast
      M 4.rocnik kruznice kruh
      M 4.rocnik Resime slovni ulohy
      M 4.rocnik Zlomky 3 slov. ulohy
      M 4.rocnik matematika hrave ve 4.tr.
      M 4.rocnik Zlomky4.cast
      M 4.rocnik opakovani ve 4.tride
      M 4.rocnik Procvicovani 1.
      M 4.rocnik matematicke hratky 2
      M 4.rocnik Matematicke minutovky
      M 4.rocnik Zlomky3.cast
      M 4.rocnik Zlomky 2
      M 4.rocnik porovnavani cisel
      M 4.rocnik Matematicke rozcvicky 3.cast
      M 4.rocnik Zlomky 1
      M 4.rocnik Zaokrouhlovani SU
      M 4.rocnik Priklady se zavorkami pamet. pocitani do 10 000
      M 4.rocnik Zlomky2.cast

M-5.trida

      M 5.rocnik pisemne scitani
      M 5.rocnik Geom. Obvod obsah v SU
      M 5.rocnik Zlomky desetinne
      M 5.rocnik Desetinna cisla uvod
      M 5.rocnik deleni a a nasob. pr.cisel
      M 5.rocnik matematicka klauniada 2
      M 5.rocnik + . prirozenych cisel 5
      M 5.rocnik Pisemne nasobeni a deleni v SU grafy.
      M 5.rocnik praz.hrad v cislech cast 1.
      M 5.rocnik zimni pocitani 1
      M 5.rocnik desetinna cisla zabavne
      M 5.rocnik podzimni pocitani 1.cast
      M 5.rocnik smouli pocitani 2.
      M 5.rocnik zimni pocitani 4
      M 5.rocnik porovnavani prirozenych cisel
      M 5.rocnik vlastnosti uhlopricek
      M 5.rocnik smouli pocitani 1.
      M 5.rocnik Opakovani souhrn 5. rocnik
      M 5.rocnik Odcitani deset.cis
      M 5.rocnik zimni pocitani 3
      M 5.rocnik Odcitani desetinnych cisel
      M 5.rocnik podzimni pocitani 4.cast
      M 5.rocnik zimni pocitani 2
      M 5.rocnik prevody jednotek
      M 5.rocnik desetina cisla v praxi
      M 5.rocnik geometrie 1 cast
      M 5.rocnik Scitani desetinnych cisel
      M 5.rocnik scitani a od.des.cisel 5
      M 5.rocnik praz.hrad v cislech cast 2.
      M 5.rocnik Odcitani desetinnych cisel 2
      M 5.rocnik Desetinna cisla 2.cast
      M 5.rocnik Prevody jednotek. deset. cis.
      M 5.rocnik velikonocni pocitani
      M 5.rocnik nasobeni prirozenych.cisel
      M 5.rocnik Zlomky opakovani vypocet zlomku
      M 5.rocnik Nasobeni deset.cisla 10
      M 5.rocnik Procvicovani
      M 5.rocnik Zaokrouhlovani des.cisel procvicovani
      M 5.rocnik pametne scitani
      M 5.rocnik Deleni prir.cisel
      M 5.rocnik Scitani deset.cis.
      M 5.rocnik Praha v cislech cast 2.
      M 5.rocnik Scitani desetinnych cisel 2
      M 5.rocnik Obvod obsah
      M 5.rocnik Nasobeni des.cisel do 100
      M 5.rocnik pisemne odcitani
      M 5.rocnik modre pocitani
      M 5.rocnik Deleni desetinnych cisel
      M 5.rocnik Nasobeni desetinnych cisel
      M 5.rocnik matematicka klauniada
      M 5.rocnik uhlopricky 1.cast
      M 5.rocnik geometrie 2 cast
      M 5.rocnik pocitame s Patem a Matem
      M 5.rocnik numerace do milionu
      M 5.rocnik smouli pocitani 4.
      M 5.rocnik Praha v cislech cast 1.
      M 5.rocnik podzimni pocitani 2.cast
      M 5.rocnik scit+odcitani prirozenych cisel
      M 5.rocnik smouli pocitani 3.
      M 5.rocnik vodni pocitani
      M 5.rocnik podzimni pocitani 3.cast
      M 5.rocnik pametne odcitani prir.cisel
      M 5.rocnik zaokrouhlovani
      M 5.rocnik Obvod obsah trojuhelniku ctverce obdelniku

D-6.7

6.rocnik

7.rocnik

VL-4.-5

VL-4.rocnik

VL-5.rocnik

CJ4.7

5.rocnik

      CJ 5.rocnik Synonyma antonyma
      CJ 5.rocnik cislovky 3
      CJ 5.rocnik Velka pismena
      CJ 5.rocnik vyjmenovana slova 2.dil
      CJ 5.rocnik Sklonovani pridavnych jmen
      CJ 5.rocnik cislovky
      CJ 5.rocnik slovni druhy neohebne
      CJ 5.rocnik vzory podst.jmen 2.
      CJ 5.rocnik Pravopis pridavnych jmen
      CJ 5.rocnik predlozky a predpony s se z ze 2.dil
      CJ 5.rocnik pridavna jmena
      CJ 5.rocnik Procvicovani pravopisu E JE ME MNE S Z
      CJ 5.rocnik Karel Capek
      CJ 5.rocnik Druhy pridavnych jmen 2.dil
      CJ 5.rocnik Shoda podmetu a prisudku druhy podmetu
      CJ 5.rocnik predpony
      CJ 5.rocnik Druhy cislovek
      CJ 5.rocnik Druhy zajmen
      CJ 5.rocnik slovni druhy
      CJ 5.rocnik Vyznam slov.
      CJ 5.rocnik zajmena 3
      CJ 5.rocnik Shoda prisudku s podnetem 3.
      CJ 5.rocnik druhy pridavnych jmen
      CJ 5.rocnik SLOVESA I.dil
      CJ 5.rocnik STAVBA SLOVA I.dil
      CJ 5.rocnik Zajmena2
      CJ 5.rocnik Slovni druhy 2
      CJ 5.rocnik Mluvnicke kategorie u sloves
      CJ 5.rocnik Jiri ZACEK 3.dil
      CJ 5.rocnik shoda prisudku s podmetem 4.
      CJ 5.rocnik vyjmenovana slova 1.dil
      CJ 5.rocnik pravopis prid.jmen tvrdych
      CJ 5.rocnik Psani carky ve vete procvic. gramatiky
      CJ 5.rocnik Mluvnicke doplnovacky
      CJ 5.rocnik SLOVESA III.DIL
      CJ 5.rocnik stavba slova III.dil
      CJ 5.rocnik cislovky 2
      CJ 5.rocnik shoda prisudku s nekolikanasob.podnetem
      CJ 5.rocnik Jiri ZACEK 1.dil
      CJ 5.rocnik Tvoreni slov
      CJ 5.rocnik Shoda prisudku s podnetem
      CJ 5.rocnik shoda prisudku s podnetem 2.dil
      CJ 5.rocnik pravopis prid.jmen tvrdych mekkych privlastn.
      CJ 5.rocnik pridavna jmena 2.
      CJ 5.rocnik predlozky a predpony s se z ze
      CJ 5.rocnik SLOVESA II.DIL
      CJ 5.rocnik rod stredni koncovky
      CJ 5.rocnik Souveti veta jednoducha
      CJ 5.rocnik pridavna jmena 3.dil
      CJ 5.rocnik pridavna jmena 4.dil
      CJ 5.rocnik zajmena
      CJ 5.rocnik Homonyma slova mnohoznacna
      CJ 5.rocnik prislovce
      CJ 5.rocnik Vzory podst.jmen
      Cj 5.rocnik zajmena 2
      CJ 5.rocnik Stavba slova II.dil
      CJ 5.rocnik predlozky
      CJ 5.rocnik Jiri ZACEK 2.dil
      CJ 5.rocnik pravopis prid.jmen mekkych a tvrdych
      CJ 5.rocnik slon.pod.jmen.rod zensky opakovani
      CJ 5.rocnik Slova pribuzna
      CJ 5.rocnik Prima rec
      CJ 5.rocnik Sekora 2
      CJ 5.rocnik Stavba slov

6.rocnik

      CJ 6.rocnik Podstatna jmena hromadna a pomnozna
      CJ 6.rocnik urcovani vet (1)
      CJ 6.rocnik predmet1
      CJ 6.rocnik Cislovky II
      CJ 6.rocnik kategorie podstatnych jmen
      CJ 6.rocnik Prislovecne urceni 2
      CJ 6.rocnik Rod muzsky
      CJ 6.rocnik Casti slova
      CJ 6.rocnik souhrn vyjmenovanych slov
      CJ 6.rocnik Zajmena
      CJ 6.rocnik Zajmena III.
      CJ 6.rocnik jazykove terminy kviz
      CJ 6.rocnik PODSTATNA JMENA vzory
      CJ 6.rocnik uzivani cislovek
      CJ 6.rocnik Podminovaci zpusob
      CJ 6.rocnik Pridavna jmena 2
      CJ 6.rocnik stupnovani pridavnych jmen
      CJ 6.rocnik BAJKY
      CJ 6. rocnik OSNOVA O tramvaji ...
      CJ 6.rocnik PODST. JMENA POMNOZNA HROMADNA
      CJ 6.rocnik Pridavna jmena III
      CJ 6.rocnik Shoda PO PRS II
      CJ 6.rocnik basnicke figury
      CJ 6.rocnik Spojky 1
      CJ 6.rocnik ZAJMENA tazaci vztazna neurcita zaporna
      CJ 6.rocnik Cislovky sklonovani procvicovani 2. cast
      CJ 6.rocnik Shoda PO PRS I
      CJ 6.rocnik povest
      CJ 6.rocnik ZAJMENA osobni privlastnovaci ukazovaci
      CJ 6.rocnik Predlozky
      CJ 6.rocnik bajka
      CJ 6.rocnik PODST. JMENA KONKRETNI A ABSTRAKTNI
      CJ 6.rocnik Cislovky druhy cislovek 1. cast
      CJ 6.rocnik BAJKY pokracovani
      CJ 6.rocnik Slovesa I
      CJ 6.rocnik Podstatna jmena konkretni abstraktni
      CJ 6.rocnik PODSTATNA JMENA pad cislo rod
      CJ 6.rocnik tvary slov pribuznych
      CJ 6.rocnik Zajmena I.
      CJ 6.rocnik Privlastek I
      CJ 6.rocnik Slovesa II
      CJ 6.rocnik az_kviz_velka pismena
      CJ 6.rocnik Privlastek II
      CJ 6.rocnik slovni druhy ohebne a neohebne
      CJ 6.rocnik mytus
      CJ 6.rocnik vetne cleny oakovani
      CJ 6.rocnik charakteristika
      CJ 6.rocnik Prislovecne urceni 1
      CJ 6.rocnik vyjmenovana slova I.
      CJ 6.rocnik vyjmenovana slova II.
      CJ 6.rocnik pohadka
      CJ 6.rocnik Prislovce
      CJ 6.rocnik souhrn.opak. vyjmenovanych slov 2
      CJ 6.rocnik Zajmena II
      CJ 6.rocnik Oznamovaci zpusob
      CJ 6.rocnik souslovi
      CJ 6.rocnik pridavna jmena 1
      CJ 6.rocnik Cislovky I
      CJ 6.rocnik pravopis velka pismena
      CJ 6.rocnik zajmena a jejich uziti
      CJ 6.rocnik Rod zensky a stredni
      CJ 6.rocnik slova pribuzna zmeny pri odvozovani
      CJ 6.rocnik ctenarska gramotnost 1
      CJ 6.rocnik predmet2

4.rocnik

      CJ 4.rocnik Veta jednoducha souveti2
      CJ 4.rocnik Zakl. skladebni dvojice
      CJ 4.rocnik Opak.vyjmenov.slov po B L M P
      CJ 4.rocnik Sekora 3
      CJ 4.rocnik Slovesa opakovani
      CJ 4.rocnik Vaclav Ctvrtek 2
      CJ 4.rocnik Shoda 2.
      CJ 4.rocnik Opakovani vyjm.slov 2.cast
      CJ 4.rocnik Jan Werich 1.dil
      CJ 4.rocnik Jan Werich 4.dil
      CJ 4.rocnik Podst. jm. rod muzsky koncovky
      CJ 4.rocnik Podst. jm. RM koncovky
      CJ 4.rocnik Vyjmenovana slova opakovani 3.tr.
      CJ 4.rocnik Vaclav Ctvrtek 4
      CJ 4.rocnik Procvic. pravopisu vyjm. slov slovesa
      CJ 4.rocnik Podst. jm. rod stredni vzory
      CJ 4.rocnik Bozena Nemcova 2.dil
      CJ 4.rocnik Veta jednoducha souveti
      CJ 4.rocnik Stavba slova slova pribuzna
      CJ 4.rocnik Shoda prisudku s podmetem2
      CJ 4.rocnik Jan Werich 6.dil
      CJ 4.rocnik Shoda prisudku s podmetem 1
      CJ 4.rocnik Stavba vety souveti
      CJ 4.rocnik Koncovky rodu muzsk. vzor pan
      CJ 4.rocnik Shoda 1.
      CJ 4.rocnik Shoda prisudku s podmetem1
      CJ 4.rocnik Rod muzsky koncovky(procvicovani)
      CJ 4.rocnik Podmet a prisudek
      CJ 4.rocnik Jan Werich 3.dil
      CJ 4.rocnik Vyjmenovana slova procvicovani
      CJ 4.rocnik Predpony od nad pod ...
      CJ 4.rocnik Podst. jm. MIX koncovky
      CJ 4.rocnik Sekora 1
      CJ 4.rocnik Jan Werich 2.dil
      CJ 4.rocnik Opak.vyjm.slov po L
      CJ 4.rocnik Vyvozeni vzoru podst. jm. rodu muzskeho
      CJ 4.rocnik Opakovani 4. rocniku
      CJ 4.rocnik Jan Werich 7.dil
      CJ 4.rocnik Opakovani na zari ze 3.roc. 1.dil
      CJ 4.rocnik Jan Werich 5.dil
      CJ 4.rocnik Vaclav Ctvrtek 3
      CJ 4.rocnik Opak.vyjm.slov po B
      CJ 4.rocnik Rod stredni a zensky
      CJ 4.rocnik Bozena Nemcova
      CJ 4.rocnik Shoda prisudku s podmetem rod zensky
      CJ 4.rocnik Opakovani literatury
      CJ 4.rocnik Jaroslav Foglar 2
      CJ 4.rocnik Shoda prisudku s podmetem rod stredni
      CJ 4.rocnik Souhrn pravopis. cvic.
      CJ 4.rocnik Sekora 2
      CJ 4.rocnik Podst. jm. rod zensky vzory2
      CJ 4.rocnik Podst. jm. rod zensky vzory
      CJ 4.rocnik Koncovky pods. jmen
      CJ 4.rocnik Opakovani vyjmenovanych slov po S
      CJ 4.rocnik Rod stredni a zensky opakovani
      CJ 4.rocnik Jaroslav Foglar 3
      CJ 4.rocnik Opakovani vyjmen.slov po V
      CJ 4.rocnik Vaclav Ctvrtek 1
      CJ 4.rocnik Opakovani na zari ze 3.rocniku 2.dil
      CJ 4.rocnik Jaroslav Foglar 1
      CJ 4.rocnik Shoda prisudku s podmetem3
      CJ 4.rocnik Opak.vyjmenovanych slov
      CJ 4.rocnik Shoda prisudku s podmetem rod muzsky
      CJ 4.rocnik Shoda 3.
      CJ 4.rocnik Opak.vyjm.slov po P

7.rocnik

      CJ 7. rocnik SHODA PRISUDKU S PODMETEM
      CJ 7. rocnik ZVUKOVA STRANKA SLOVA A VETY
      CJ 7. rocnik KOMUNIKACE
      CJ 7.rocnik cislovky
      CJ 7. rocnik JAROSLAV SEIFERT
      CJ 7. rocnik INDOEVROPSKE JAZYKY
      CJ 7. rocnik ZAVERECNE OPAKOVANI 1
      CJ 7.rocnik Slovni zasoba II
      CJ 7.rocnik Castice citoslovce
      CJ 7.rocnik Stylistika
      CJ 7. rocnik ZAVERECNE OPAKOVANI 2
      CJ 7. rocnik PODMET
      CJ 7.rocnik Slovni zasoba III
      CJ 7. rocnik ULOHY K PROCVICOVANI
      CJ 7.rocnik Veta jednoclenna dvojclenna
      CJ 7.rocnik prislovce
      CJ 7.rocnik JAROSLAV FOGLAR
      CJ 7.rocnik Podmet
      CJ 7.rocnik Spojky 1
      CJ 7.rocnik prirovnani notebook
      CJ 7. rocnik NARECI
      CJ 7.rocnik Tvoreni slov
      CJ 7.rocnik Obrazna pojmenovani II.
      CJ 7. rocnik BASNE VERS SLOKA
      CJ 7.rocnik predlozky
      CJ 7. rocnik PROCVICOVANI UCIVA 2. CAST
      CJ 7.rocnik JULES VERNE
      CJ 7. rocnik OPAKOVANI UCIVA 2. cast (1)
      CJ 7. rocnik DRUHY PODMETU
      CJ 7.rocnik Predpony
      CJ 7. rocnik JAZYKOVEDNE PRIRUCKY
      CJ 7. rocnik VYSLOVNOST PREJATYCH SLOV
      CJ 7. rocnik ZADOST 1. cast
      CJ 7. rocnik SPISOVNA VYSLOVNOST
      CJ 7. rocnik NEKOLIKANASOBNY PODMET
      CJ 7. rocnik ZADOST 2. cast
      CJ 7. rocnik NEKOLIKANASOBNY PODMET procvicovani
      CJ 7.rocnik Slovni zasoba I
      CJ 7. rocnik ZAVERECNE OPAKOVANI 3
      CJ 7. rocnik PRISUDEK
      CJ 7. rocnik OPAKOVANI UCIVA PO PRAZDNINACH
      CJ 7. rocnik SLOHOVA PRAVIDLA
      CJ 7. rocnik PROCVICOVANI UCIVA
      CJ 7.rocnik Veta a souveti
      CJ 7.rocnik Vztahy a souvislosti mezi pojmy
      CJ 7. rocnik PRISUDEK TVARY SLOVES
      CJ 7.rocnik Slovni zasoba IV
      CJ 7.rocnik autori ceske a svet.liter
      CJ 7. rocnik SPISOVNY A NESPISOVNY JAZYK
      CJ 7.rocnik Spojky 2
      CJ 7. rocnik AUTORI POHADEK 1. cast
      CJ 7. rocnik DIALOG
      CJ 7. rocnik PODMET A PRISUDEK
      CJ 7. rocnik CVICIME SE VE VYJADROVANI
      CJ 7. rocnik ZVUKOVA STRANKA JAZYKA
      CJ 7.rocnik DEF dejova slovesa
      CJ 7. rocnik PODMET A PRISUDEK procvicovani
      CJ 7.rocnik DOPLNOVANI RYMU
      CJ 7.rocnik Obrazna pojmenovani
      CJ 7.rocnik predpony S Z VZ Dolezal
      CJ 7. rocnik BASNE RYMY
      CJ 7. rocnik ASERTIVNI KOMUNIKACE
      CJ 7.rocnik pomery mezi VH
      CJ 7. rocnik AUTORI POHADEK 2. cast

AJ3.rocnik

pracovnilisty

aj-5

klub-ceskeho-jazyka-1

      pracovni list kcj 28
      pracovni list kcj 16
      pracovni list kcj 41
      pracovni list kcj 52
      pracovni list kcj 62
      pracovni list kcj 06
      pracovni list kcj 34
      pracovni list kcj 38
      pracovni list kcj 02
      pracovni list kcj 51
      pracovni list kcj 47
      pracovni list kcj 25
      pracovni list kcj 43
      pracovni list kcj 10
      pracovni list kcj 39
      pracovni list kcj 12
      pracovni list kcj 48
      pracovni list kcj 61
      pracovni list kcj 30
      pracovni list kcj 31
      pracovni list kcj 49
      pracovni list kcj 03
      pracovni list kcj 11
      pracovni list kcj 36
      pracovni list kcj 45
      pracovni list kcj 35
      pracovni list kcj 07
      pracovni list kcj 05
      pracovni list kcj 42
      pracovni list kcj 24
      pracovni list kcj 60
      pracovni list kcj 13
      pracovni list kcj 44
      pracovni list kcj 19
      pracovni list kcj 63
      pracovni list kcj 46
      pracovni list kcj 20
      pracovni list kcj 26
      pracovni list kcj 40
      pracovni list kcj 08
      pracovni list kcj 21
      pracovni list kcj 14
      pracovni list kcj 33
      pracovni list kcj 50
      pracovni list kcj 58
      pracovni list kcj 04
      pracovni list kcj 18
      pracovni list kcj 57
      pracovni list kcj 15
      pracovni list kcj 55
      pracovni list kcj 27
      pracovni list kcj 17
      pracovni list kcj 01
      pracovni list kcj 56
      pracovni list kcj 54
      pracovni list kcj 09
      pracovni list kcj 29
      pracovni list kcj 23
      pracovni list kcj 53
      pracovni list kcj 64
      pracovni list kcj 37
      pracovni list kcj 32
      pracovni list kcj 22
      pracovni list kcj 59

klub-anglickeho-jazyka-2

      pracovni list kaj 05
      pracovni list kaj 43
      pracovni list kaj 17
      pracovni list kaj 20
      pracovni list kaj 45
      pracovni list kaj 31
      pracovni list kaj 50
      pracovni list kaj 23
      pracovni list kaj 06
      pracovni list kaj 27 1
      pracovni list kaj 64
      pracovni list kaj 57
      pracovni list kaj 27 2
      pracovni list kaj 63
      pracovni list kaj 18
      pracovni list kaj 40
      pracovni list kaj 44
      pracovni list kaj 46
      pracovni list kaj 21
      pracovni list kaj 12
      pracovni list kaj 39
      pracovni list kaj 41
      pracovni list kaj 28 1
      pracovni list kaj 03
      pracovni list kaj 62
      pracovni list kaj 47
      pracovni list kaj 38
      pracovni list kaj 24
      pracovni list kaj 54
      pracovni list kaj 16
      pracovni list kaj 08
      pracovni list kaj 32
      pracovni list kaj 35
      pracovni list kaj 26
      pracovni list kaj 60
      pracovni list kaj 56
      pracovni list kaj 34
      pracovni list kaj 25
      pracovni list kaj 52
      pracovni list kaj 36
      pracovni list kaj 19
      pracovni list kaj 07
      pracovni list kaj 09
      pracovni list kaj 49
      pracovni list kaj 37
      pracovni list kaj 02
      pracovni list kaj 55
      pracovni list kaj 58
      pracovni list kaj 13
      pracovni list kaj 04
      pracovni list kaj 28 2
      pracovni list kaj 29
      pracovni list kaj 42
      pracovni list kaj 11
      pracovni list kaj 53
      pracovni list kaj 01
      pracovni list kaj 10
      pracovni list kaj 59
      pracovni list kaj 15
      pracovni list kaj 61
      pracovni list kaj 33
      pracovni list kaj 48
      pracovni list kaj 51
      pracovni list kaj 30
      pracovni list kaj 22
      pracovni list kaj 14

klub-spolecenskovedni-2

      pracovni list sv 19
      pracovni list sv 07
      pracovni list sv 13
      pracovni list sv 63
      pracovni list sv 50
      pracovni list sv 49
      pracovni list sv 59
      pracovni list sv 61
      pracovni list sv 44
      pracovni list sv 23
      pracovni list sv 21
      pracovni list sv 34
      pracovni list sv 46
      pracovni list sv 52
      pracovni list sv 55
      pracovni list sv 35
      pracovni list sv 62
      pracovni list sv 16
      pracovni list sv 54
      pracovni list sv 11
      pracovni list sv 32
      pracovni list sv 45
      pracovni list sv 30
      pracovni list sv 08
      pracovni list sv 06
      pracovni list sv 36
      pracovni list sv 41
      pracovni list sv 42
      pracovni list sv 04
      pracovni list sv 57
      pracovni list sv 33
      pracovni list sv 43
      pracovni list sv 29
      pracovni list sv 05
      pracovni list sv 37
      pracovni list sv 02
      pracovni list sv 31
      pracovni list sv 60
      pracovni list sv 27
      pracovni list sv 15
      pracovni list sv 09
      pracovni list sv 26
      pracovni list sv 24
      pracovni list sv 51
      pracovni list sv 03
      pracovni list sv 53
      pracovni list sv 18
      pracovni list sv 25
      pracovni list sv 28
      pracovni list sv 48
      pracovni list sv 64
      pracovni list sv 20
      pracovni list sv 56
      pracovni list sv 38
      pracovni list sv 01
      pracovni list sv 17
      pracovni list sv 10
      pracovni list sv 40
      pracovni list sv 22
      pracovni list sv 39
      pracovni list sv 12
      pracovni list sv 14
      pracovni list sv 47
      pracovni list sv 58

klub-ceskeho-jazyka-2

      kcj 2 63
      kcj 2 29
      kcj 2 30
      kcj 2 26
      kcj 2 27
      kcj 2 21
      kcj 2 60
      kcj 2 49
      kcj 2 34
      kcj 2 37
      kcj 2 32
      kcj 2 44
      kcj 2 13
      kcj 2 11
      kcj 2 14
      kcj 2 58
      kcj 2 35
      kcj 2 54
      kcj 2 05
      kcj 2 64
      kcj 2 48
      kcj 2 02
      kcj 2 50
      kcj 2 28
      kcj 2 12
      kcj 2 39
      kcj 2 19
      kcj 2 43
      kcj 2 62
      kcj 2 06
      kcj 2 07
      kcj 2 45
      kcj 2 36
      kcj 2 23
      kcj 2 16
      kcj 2 31
      kcj 2 15
      kcj 2 01
      kcj 2 17
      kcj 2 52
      kcj 2 55
      kcj 2 09
      kcj 2 41
      kcj 2 03
      kcj 2 20
      kcj 2 38
      kcj 2 42
      kcj 2 25
      kcj 2 53
      kcj 2 22
      kcj 2 24
      kcj 2 10
      kcj 2 47
      kcj 2 33
      kcj 2 04
      kcj 2 46
      kcj 2 61
      kcj 2 57
      kcj 2 40
      kcj 2 51
      kcj 2 59
      kcj 2 08
      kcj 2 18
      kcj 2 56

klub-prirodovedni-1

      pracovni list kpv 33
      pracovni list kpv 55
      pracovni list kpv 06notebook
      pracovni list kpv 12
      pracovni list kpv 38
      pracovni list kpv 51
      pracovni list kpv 61
      pracovni list kpv 44
      pracovni list kpv 43
      pracovni list kpv 57
      pracovni list kpv 24
      pracovni list kpv 64
      pracovni list kpv 01
      pracovni list kpv 19
      pracovni list kpv 62
      pracovni list kpv 18
      pracovni list kpv 28
      pracovni list kpv 50
      pracovni list 15
      pracovni list kpv 47
      pracovni list 16
      pracovni list kpv 52
      pracovni list kpv 63
      pracovni list kpv 53
      pracovni list kpv 07notebook
      pracovni list kpv 60
      pracovni list kpv 45
      pracovni list kpv 49
      pracovni list kpv 58
      pracovni list kpv 54
      pracovni list kpv 23
      pracovni list kpv 22
      pracovni list kpv 21
      pracovni list kpv 02
      pracovni list kpv 30
      pracovni list 14
      pracovni list kpv 35
      pracovni list kpv 56
      pracovni list kpv 08notebook
      pracovni list kpv 39
      pracovni list kpv 37
      pracovni list kpv 26
      pracovni list kpv 46
      pracovni list kpv 29
      pracovni list kpv 59
      pracovni list kpv 32
      pracovni list kpv 13
      pracovni list kpv 31
      pracovni list kpv 42
      pracovni list kpv 10
      pracovni list kpv 20
      pracovni list kpv 05
      pracovni list kpv 48
      pracovni list kpv 04
      pracovni list kpv 34
      pracovni list kpv 36
      pracovni list kpv 41
      pracovni list kpv 40
      pracovni list kpv 11
      pracovni list kpv 09notebook
      pracovni list kpv 25
      pracovni list kpv 17
      pracovni list kpv 03
      pracovni list kpv 27

klub-matematiky-1

      pracovni list km 57
      pracovni list km 44
      pracovni list km 41
      pracovni list km 12
      pracovni list km 33
      pracovni list km 43
      pracovni list km 54
      pracovni list km 22
      pracovni list km 25
      pracovni list km 01
      pracovni list km 60
      pracovni list km 62
      pracovni list km 51
      pracovni list km 29
      pracovni list km 32
      pracovni list km 09
      pracovni list km 24
      pracovni list km 31
      pracovni list km 42
      pracovni list km 18
      pracovni list km 03
      pracovni list km 39
      pracovni list km 05
      pracovni list km 14
      pracovni list km 04
      pracovni list km 46
      pracovni list km 08
      pracovni list km 56
      pracovni list km 38
      pracovni list km 26
      pracovni list km 16
      pracovni list km 64
      pracovni list km 15
      pracovni list km 49
      pracovni list km 02
      pracovni list km 45
      pracovni list km 17
      pracovni list km 58
      pracovni list km 63
      pracovni list km 27
      pracovni list km 52
      pracovni list km 48
      pracovni list km 13
      pracovni list km 35
      pracovni list km 07
      pracovni list km 55
      pracovni list km 30
      pracovni list km 47
      pracovni list km 19
      pracovni list km 34
      pracovni list km 50
      pracovni list km 23
      pracovni list km 11
      pracovni list km 20
      pracovni list km 36
      pracovni list km 21
      pracovni list km 59
      pracovni list km 10
      pracovni list km 06
      pracovni list km 61
      pracovni list km 40
      pracovni list km 37
      pracovni list km 53
      pracovni list km 28

klub-prirodovedni-2

      pracovni list 46
      pracovni list 10
      pracovni list 52
      pracovni list 59
      pracovni list 31
      pracovni list 02
      pracovni list 06
      pracovni list 21
      pracovni list 15
      pracovni list 39
      pracovni list 05
      pracovni list 49
      pracovni list 19
      pracovni list 01
      pracovni list 38
      pracovni list 55
      pracovni list 04
      pracovni list 20
      pracovni list 56
      pracovni list 30
      pracovni list 32
      pracovni list 57
      pracovni list 63
      pracovni list 34
      pracovni list 08
      pracovni list 13
      pracovni list 28
      pracovni list 26
      pracovni list 22
      pracovni list 12
      pracovni list 45
      pracovni list 47
      pracovni list 50
      pracovni list 58
      pracovni list 27
      pracovni list 62
      pracovni list 17
      pracovni list 61
      pracovni list 40
      pracovni list 42
      pracovni list 24
      pracovni list 23
      pracovni list 29
      pracovni list 43
      pracovni list 25
      pracovni list 16
      pracovni list 54
      pracovni list 14
      pracovni list 37
      pracovni list 33
      pracovni list 48
      pracovni list 51
      pracovni list 18
      pracovni list 44
      pracovni list 35
      pracovni list 53
      pracovni list 64
      pracovni list 36
      pracovni list 41
      pracovni list 60
      pracovni list 03
      pracovni list 07
      pracovni list 09
      pracovni list 11

aj-6

klub-matematiky-2

      pracovni list 46
      pracovni list 10
      pracovni list 52
      pracovni list 59
      pracovni list 31
      pracovni list 02
      pracovni list 06
      pracovni list 15
      pracovni list 39
      pracovni list 05
      pracovni list 49
      pracovni list 19
      pracovni list 22
      pracovni list 01
      pracovni list 18
      pracovni list 38
      pracovni list 55
      pracovni list 04
      pracovni list 20
      pracovni list 56
      pracovni list 30
      pracovni list 32
      pracovni list 57
      pracovni list 28
      pracovni list 63
      pracovni list 34
      pracovni list 08
      pracovni list 21
      pracovni list 12
      pracovni list 45
      pracovni list 47
      pracovni list 50
      pracovni list 58
      pracovni list 13
      pracovni list 62
      pracovni list 61
      pracovni list 40
      pracovni list 42
      pracovni list 24
      pracovni list 23
      pracovni list 29
      pracovni list 43
      pracovni list 25
      pracovni list 16
      pracovni list 54
      pracovni list 14
      pracovni list 37
      pracovni list 33
      pracovni list 26
      pracovni list 48
      pracovni list 51
      pracovni list 27
      pracovni list 44
      pracovni list 35
      pracovni list 53
      pracovni list 64
      pracovni list 36
      pracovni list 41
      pracovni list 60
      pracovni list 03
      pracovni list 07
      pracovni list 09
      pracovni list 17
      pracovni list 11

klub-anglickeho-jazyka-1

      pracovni listy kaj 15
      pracovni listy kaj 11
      pracovni listy kaj 61
      pracovni listy kaj 62
      pracovni listy kaj 60
      pracovni listy kaj 32
      pracovni listy kaj 53
      pracovni listy kaj 35
      pracovni listy kaj 38
      pracovni listy kaj 06
      pracovni listy kaj 45
      pracovni listy kaj 42
      pracovni listy kaj 03
      pracovni listy kaj 44
      pracovni listy kaj 59
      pracovni listy kaj 21 1
      pracovni listy kaj 39
      pracovni listy kaj 54
      pracovni listy kaj 02
      pracovni listy kaj 07
      pracovni listy kaj 14
      pracovni listy kaj 56
      pracovni listy kaj 31
      pracovni listy kaj 17
      pracovni listy kaj 37
      pracovni listy kaj 47
      pracovni listy kaj 29
      pracovni listy kaj 23
      pracovni listy kaj 18
      pracovni listy kaj 33
      pracovni listy kaj 28
      pracovni listy kaj 13
      pracovni listy kaj 41
      pracovni listy kaj 10
      pracovni listy kaj 25
      pracovni listy kaj 40
      pracovni listy kaj 52
      pracovni listy kaj 12
      pracovni listy kaj 50
      pracovni listy kaj 55
      pracovni listy kaj 46
      pracovni listy kaj 49
      pracovni listy kaj 20
      pracovni listy kaj 04
      pracovni listy kaj 08
      pracovni listy kaj 16
      pracovni listy kaj 36
      pracovni listy kaj 19
      pracovni listy kaj 21 2
      pracovni listy kaj 22
      pracovni listy kaj 09
      pracovni listy kaj 01
      pracovni listy kaj 58
      pracovni listy kaj 57
      pracovni listy kaj 34
      pracovni listy kaj 63
      pracovni listy kaj 24
      pracovni listy kaj 64
      pracovni listy kaj 05
      pracovni listy kaj 48
      pracovni listy kaj 30
      pracovni listy kaj 51
      pracovni listy kaj 27
      pracovni listy kaj 43

aj-3

aj-4

klub-spolecenskovedni-1

      pracovni list ksv 10
      pracovni list ksv 39
      pracovni list ksv 20
      pracovni list ksv 64
      pracovni list ksv 44
      pracovni list ksv 16
      pracovni list ksv 23
      pracovni list ksv 31
      pracovni list ksv 52
      pracovni list ksv 34
      pracovni list ksv 03
      pracovni list ksv 33
      pracovni list ksv 56
      pracovni list ksv 55
      pracovni list ksv 07
      pracovni list ksv 22
      pracovni list ksv 58
      pracovni list ksv 49
      pracovni list ksv 17
      pracovni list ksv 27
      pracovni list ksv 18
      pracovni list ksv 04
      pracovni list ksv 11
      pracovni list ksv 06
      pracovni list ksv 53
      pracovni list ksv 24
      pracovni list ksv 08
      pracovni list ksv 50
      pracovni list ksv 63
      pracovni list ksv 40
      pracovni list ksv 09
      pracovni list ksv 38
      pracovni list ksv 60
      pracovni list ksv 36
      pracovni list ksv 28
      pracovni list ksv 59
      pracovni list ksv 54
      pracovni list ksv 43
      pracovni list ksv 13
      pracovni list ksv 26
      pracovni list ksv 35
      pracovni list ksv 37
      pracovni list ksv 32
      pracovni list ksv 14
      pracovni list ksv 51
      pracovni list ksv 19
      pracovni list ksv 48
      pracovni list ksv 61
      pracovni list ksv 30
      pracovni list ksv 62
      pracovni list ksv 21
      pracovni list ksv 02
      pracovni list ksv 12
      pracovni list ksv 57
      pracovni list ksv 29
      pracovni list ksv 47
      pracovni list ksv 01
      pracovni list ksv 05
      pracovni list ksv 15
      pracovni list ksv 25
      pracovni list ksv 41
      pracovni list ksv 42

RV-6.-8

F-6.7

6.rocnik

7.rocnik

Z-6.-7

6.rocnik

7.rocnik

testy

vstupni-testy-2-st

vseobecny-vstupni-2

        vs vstupni test 8
        vs vstupni test 7
        vs vstupni test 6
        vs vstupni test 9

cesky-jazyk-inovace-vstupni-2

        cj vstupni test 9
        cj vstupni test 9 hodnoceni
        cj vstupni test 6
        cj vstupni test 8
        cj vstupni test 7

vseobecny-inovace-vstupni-2

        vs vstupni test 8
        vs vstupni test 7
        vs vstupni test 6
        vs vstupni test 9

anglicky-jazyk-inovace-vstupni-2

        aj vstupni test 6
        aj vstupni test 8 hodnoceni
        aj vstupni test 8
        vstupni test 9 hodnoceni
        tabulka hodnoceni 6+7
        aj vstupni test 9
        aj vstupni test 7

matematika-vstupni-2

        m vstupni test 7
        m vstupni test 9
        m vstupni test 6
        m vstupni test 8

cesky-jazyk-vstupni-2

        cj vstupni test 9
        cj vstupni test 6
        cj vstupni test 8
        cj vstupni test 7

anglicky-jazyk-vstupni-2

        aj vstupni testy 6
        aj vstupni test 8
        aj vstupni test 9
        tabulka hodnoceni
        aj vstupni test 7

matematika-inovace-vstupni-2

        m vstupni test 7
        m vstupni test 9
        m vstupni test 6
        m vstupni test 8

vystupni-testy-2-st

matematika-vystupni-2

        m vystupni test 8 ib
        m vystupni test 9 ii
        m vystupni test 8 ii
        m vystupni test 7 ii
        m vystupni test 6 ib
        m vystupni test 7 ib
        m vystupni test 6 ii
        m vystupni test 6 ia
        m vystupni test 9 ia
        m vystupni test 8 ia
        m vystupni test 7 ia
        m vystupni test 9 ib

vseobecny-inovace-vystupni-2

        testy vystupni 9 ii
        testy vystupni 7 i
        testy vystupni 8 i
        testy vystupni 7 ii
        testy vystupni 6 i
        testy vystupni 9 i
        testy vystupni 6 ii
        testy vystupni 8 ii

anglicky-jazyk-vystupni-2

        aj vystupni test 9 i
        aj vystupni test 7 i
        aj vystupni test 6 i
        aj vystupni test 7 ii
        aj vystupni test 8 i
        aj vystupni test 8 ii
        tabulka hodnoceni
        aj vystupni test 6 ii
        aj vystupni test 9 ii

cesky-jazyk-inovace-vystupni-2

anglicky-jazyk-inovace-vystupni-2

cesky-jazyk-vystupni-2

        cj vystupni test 8 i
        cj vystupni test 9 ii
        cj vystupni test 6 ii+ klic
        cj vystupni test 7 ii
        cj vystupni test 9 i
        cj vystupni test 7 i
        cj vystupni test 6 i+ klic
        cj vystupni test 8 ii

matematika-inovace-vystupni-2

vseobecny-vystupni-2

        vs vystupni test 6 i
        vs vystupni test 7 i
        vs vystupni test 9 i
        vs vystupni test 9 ii
        vs vystupni test 8 ii
        vs vystupni test 8 i
        vs vystupni test 6 ii
        vs vystupni test 7 ii

vystupni-testy-1-st

anglicky-jazyk-inovace-vystupni-1

-ystupni-testy-aj-3-ii
          vystupni test aj 3 ii inovace
          vystupni test aj 3 ii 2 cast inovace
          procentualni tabulka 20
-ystupni-testy-aj-4-i
          vystupni test aj 4 i inovace
          vystupni test aj 4 i 2 cast inovace
          procentualni tabulka 41
        01 vystupni test ii 5 poslech
-ystupni-testy-aj-4-ii
          vystupni test aj 4 ii 2 cast inovace
          procentualni tabulka 25
          vystupni test aj 4 ii inovace
-ystupni-testy-aj-3-i
        02 vystupni test ii 5 poslech
        vystupni testy aj 5 i
        04 vystupni test ii 5 poslech
        vystupni testy aj 5 ii
        03 vystupni test ii 5 poslech

cesky-jazyk-vystupni-1

        cj vystupni test 4 ii hodnoceni
        cj vystupni test 3 ii
        cj vystupni test 5 i
        cj vystupni test 3 i
        cj vystupni test 5 ii
        cj vystupni test 4 ii
        cj vystupni test 4 i
        cj vystupni test 4 i hodnoceni

matematika-vystupni-1

        m vystupni test 3 ii
        m vystupni test 5 ii
        m vystupni test 3 ib
        m vystupni test 3 ia
        m vystupni test 5 ib
        m vystupni test 4 i
        m vystupni test 4 ii
        m vystupni test 5 ia

vseobecny-inovace-vystupni-1

anglicky-jazyk-vystupni-1

matematika-inovace-vystupni-1

vseobecny-vystupni-1

        vs vystupni test 3 ii
        vs vystupni test 4 i
        vs vystupni test 5 ii
        vs vystupni test 3 i
        vs vystupni test 4 ii
        vs vystupni test 5 i

cesky-jazyk-inovace-vystupni-1

vstupi-testy-1-st

cesky-jazyk-inovace-vstupni-1

        cj vstupni test 4 hodnoceni
        cj vstupni test 3
        cj vstupni test 4
        cj vstupni test 5

matematika-vstupni-1

        m vstupni test 5
        m vstupni test 4
        m vstupni test 3

anglicky-jazyk-inovace-vstupni-1

        aj vstupni test 3
        aj vstupni test 4
        aj vstupni test 5
        aj vstupni test 5 hodnoceni

vseobecny-vstupni-1

        vs vstupni test 3
        vs vstupni test 4
        vs vstupni test 5

vseobecny-inovace-vstupni-1

        vs vstupni test 3
        vs vstupni test 4
        vs vstupni test 5

matematika-inovace-vstupni-1

        m vstupni test 5
        m vstupni test 4
        m vstupni test 3

cesky-jazyk-vstupni-1

        cj vstupni test 4 hodnoceni
        cj vstupni test 3
        cj vstupni test 4
        cj vstupni test 5

anglicky-jazyk-vstupni-1