Vítejte na stránkách ZŠ Smetanova, Skuteč

Stránky jsou momentalně ve fázi vývoje, pokračovat můžete dále pomocí levého menu.

INFORMACE OTEVŘENÍ ŠKOLY

Na základě posledních informací z MŠMT je možné otevřít školu od 25. května 2020, pouze pro skupiny maximálně 15 žáků 1. stupně. Otevření školy v tomto termínu bude konzultováno se zřizovatelem a na základě zájmu samotných rodičů (zákonných zástupců). Důležitou podmínkou bude také naplnění hygienických a bezpečnostních podmínek, které je zpracováváno MZ ČR. Stejně tak není jasné stravování žáků, kteří by se účastnili výuky.

Dále vám sdělujeme, že podle nové vyhlášky č.211/2020 Sb. bude prováděno hodnocení žáků na vysvědčení za 2. pololetí tohoto školního roku. O způsobu hodnocení vás budeme informovat. 

Účast v distační výuce

Vážení rodiče, v současné situaci je nutné zajistit účast na distanční výuce Vašich dětí. Tento způsob výuky vyžaduje aktivní přístup Vás a Vašich dětí.

Žádáme o podporu a důraznou kontrolu Vašeho dítěte. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy

Přijímací řízení na SŠ - ZMĚNY

S pozdravem Mgr. Radek Mihulka, výchovný poradce

PÍSEŇ PRO VLADIMÍRA

Píseň pro Vladimíra

autor. Mgr. Radek Mihulka

Speciální pedagog Mgr. Klára Zelenková informuje

Konzultace zákonných zástupců se speciálním pedagogem týkající se zápisu a odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 lze uskutečnit prostřednictvím mailové komunikace. Stejným způsobem mohou komunikovat rodiče žáků s potřebou podpůrných opatření.mail: zelenkova@zs-smetanova.cz

PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaše podněty a připomínky, které nám pomáhají zlepšovat vzájemnou komunikaci a informovanost v tomto složitém období. Aktuálně řešíme se správcem webu řazení příspěvků (úkolů, zadání apod.) podle data vložení. Věřím, že se tato úprava projeví co nejdříve.

Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy

INFORMACE PRO RODIČE

Městský úřad má k dispozici další šité roušky včetně dětských. V případě zájmu volejte 731 557 474 nebo 422. Kontaktovat můžete i pana radního Jaroslava Hetfleiše na tel. 774 415 591 . Volat můžete i v případě, že nějakou roušku už máte.

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis žáků do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 včetně žádosti o Odklad povinné školní docházky se uskuteční bez přítomností dětí a zákonných zástupců.

ORGANIZACE ZÁPISU

Zápis se uskuteční v termínu od 1. dubna 2020 do 14. dubna 2020. Zákonný zástupce si vytiskne z webových stránek školy - viz. odkaz Ke stažení příslušnou žádost (Žádost o přijetí, Žádost o odklad), vyplní ji, podepíše a předá ji do školy. Předání žádosti je možné těmito způsoby:

 • datovou schránkou (datová schránka školy): wjqmse8
 • emailem s elektronickým podpisem: reditel@zs-smetanova.cz
 • poštou
 • osobním podání: do schránky školy (schránka u hlavního vchodu)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Můžete využít také on-line formuláře s tím, že poté budete vyzváni do 5 dnů ode dne podání žádosti k osobní návštěvě do školy z důvodu podepsání žádosti.

 • formulářem pro zápis (aktivní až od 1. dubna)
 • formulářem pro odklad (aktivní až od 1. dubna)
 • Vyhodnocení žádostí bude realizováno po skončení příjmu žádostí (tj. po 14. dubnu 2020) ve správním řízení do 30 dnů.

  Pokud nemůžete využít ani jednu z výše uvedených možností, můžete žádosti obdržet ve škole během úředních hodin.

  V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Telefonní číslo 736 671 997

  INFORMACE KE ŠKOLNÍM AKCÍM, EXKURZÍM, ŠKOLÁM V PŘÍRODĚ, KURZŮM

  Vážení rodiče,

  vzhledem k nastalé situaci jsou všechny školní akce do konce školního roku 2019/2020 ZRUŠENY!

  Týká se to tzv. škol v přírodě pro 3. a 5. ročník, výjezdu do zahraničí pro 6. ročník a turistického kurzu pro 8. ročník. Dále se neuskuteční ani školní výlety na konci školního roku či jiné plánované exkurze.

  Žádáme, abyste dále nezasílali finanční prostředky na tyto akce na náš účet; obdržené finanční prostředky Vám budou vráceny (předpoklad červen 2020).

  Zájezd do Chorvatska je prozatím odložen, předpokládáme, že by se mohl uskutečnit na začátku nebo ke konci příštího školního roku dle situace.

  Děkujeme za pochopení a spolupráci

  Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy

  ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

  Po dobu karantény je činnost školy omezena na tři pracovní dny, a to pondělí, úterý a středu od 9 do 11 hodin. V tomto čase budou vydávána potvrzení včetně žádosti o ošetřovné.

  Děkuji za pochopení

  Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy